Z uwagi na częściowe znoszenie obostrzeń, obowiązujących w naszym kraju w związku z pandemią koronawirusa SARS-Cov-2, jednostki Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie od dnia 17 maja 2021 r. zostają otwarte dla osób z zewnątrz. Dane kontaktowe do Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gliwicach oraz jednostek mu podległych są dostępne na stronie internetowej: gliwice.wody.gov.pl.

 

INFOLINIA WÓD POLSKICH: 22 417 55 00