Brak aktualnych ogłoszeń.

  Akty prawne dotyczące obwodów rybackich:

  • Ustawa z dnia 18 kwietnia 1985 r. o rybactwie śródlądowym (Dz. U. z 2019 r. poz. 2168 t.j.),
  • Ustawa z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2021 r. poz. 624 t.j.),
  • Ustawa z dniach 11 marca 2004 r. o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt (Dz. U. z 2020 r. poz. 1421 t.j.),
  • Rozporządzenie Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 25 sierpnia 2020 r. w sprawie konkursu ofert na oddanie w użytkowanie obwodu rybackiego (Dz. U. poz. 1595),
  • Rozporządzenie Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 15 września 2020 r. w sprawie operatu rybackiego (Dz. U. poz. 1661),
  • Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 19 lutego 2013 r. w sprawie sposobu prowadzenia dokumentacji gospodarki rybackiej (Dz. U. z 2013 r. poz. 326),
  • Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 12 listopada 2001 r. w sprawie połowu ryb oraz warunków chowu, hodowli i połowu innych organizmów żyjących w wodzie (Dz. U. z 2018 r. poz. 2003 t.j.),
  • Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 grudnia 2012 r. w sprawie oceny wypełniania obowiązku prowadzenia racjonalnej gospodarki rybackiej (Dz. U. z 2013 r. poz. 103),
  • Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 16 listopada 2012 r. w sprawie wykazu gatunków ryb uznanych za nierodzime i wykazu gatunków ryb uznanych za rodzime oraz warunków wprowadzania gatunków ryb uznanych za nierodzime, dla których nie jest wymagane zezwolenie na wprowadzenie (Dz. U. z 2012 r. poz. 1355).
L.p. Nazwa obwodu Opis obwodu Dzierżawca / Użytkownik (imię i nazwisko albo nazwa) Dane kontraktowe: miejscowość Dane kontaktowe: ulica Dane kontaktowe: nr budynku Dane kontaktowe: nr lokalu Kod pocztowy Telefon Użytkownika Dodatkowy nr telefonu lub nr fax E-mail Użytkownika Termin rozpoczęcia umowy (dd/mm/rrrr) Termin wygaśnięcia umowy (dd/mm/rrrr)
1   Obwód rybacki Rzeki Bierawki nr 1  Obwód obejmuje wody rzeki Bierawka od jej źródeł do linii prostej łączącej punkty zbiegu prawego brzegu rzeki Odra z prawym brzegiem rzeki Bierawka i zbiegu prawego brzegu rzeki Odra z lewym brzegiem rzeki Bierawka, wraz z wodami zbiornika Tama i jego dopływów oraz wodami dopływów, starorzeczy i innych zbiorników wodnych o ciągłym dopływie lub odpływie do wód tego odcinka. Okręg Polskiego Związku Wędkarskiego w Katowicach Katowice ul. Wróbleweskiego 35 - 40-214 (32) 203 81 12 (32) 203 84 92 Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. 01.01.2015 31.12.2024
2 Obwód rybacki Zbiornik Rybnik nr 2 Obwód obejmuje wody rzeki Ruda na odcinku od osi mostu w ul. Gliwickiej w Rybniku w km 31+056 do osi mostu w ul. Cisowej w m. Rybnik – Stodoły w km 23+584 wraz z wodami zbiornika Rybnik i wodami zbiorników bocznych: Gzel, Pniowiec, Grabownia i ich dopływów oraz wodami dopływów tego odcinka. Okręg Polskiego Związku Wędkarskiego w Katowicach Katowice ul. Wróbleweskiego 35 - 40-214 (32) 203 81 12 (32) 203 84 92 Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. 01.01.2015 31.12.2024
3 Obwód rybacki Rzeki Kłodnica  nr 1 Obwód obejmuje wody rzeki Kłodnica na odcinku od jej źródeł do wlotu do zbiornika Dzierżno Duże wraz z wodami zbiornika Dzierżno Duże, wodami Kanału Gliwickiego od Portu Gliwice do bramy górnej śluzy Dzierżno oraz wody dopływów na tym odcinku. Okręg Polskiego Związku Wędkarskiego w Katowicach Katowice ul. Wróbleweskiego 35 - 40-214 (32) 203 81 12 (32) 203 84 92 Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. 01.01.2015 31.12.2024
4 Obwód rybacki Rzeki Odra        nr 1 Obwód obejmuje wody rzeki Odra na odcinku od granicy Rzeczypospolitej Polskiej m. Chałupki w km 20+000 do granicy regionów wodnych Górna Odra i Środkowa Odra a) w km 98+600 w m. Kędzierzyn Koźle wraz z wodami jej dopływów, starorzeczy i innych zbiorników wodnych o ciągłym dopływie lub odpływie do wód tego odcinka z wyłączeniem wód rzeki Opawa, Olza, Psina, Ruda, Bierawka i Kłodnica. Okręg Polskiego Związku Wędkarskiego w Katowicach Katowice ul. Wróbleweskiego 35 - 40-214 (32) 203 81 12 (32) 203 84 92 Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. 01.01.2015 31.12.2024
5 Obwód rybacki Rzeki Olza              nr 1 Obwód obejmuje wody rzeki Olza na odcinkach rzeki biegnących po terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz na jej odcinkach, po których granica Rzeczypospolitej Polskiej biegnie środkiem nurtu:
-od jej źródeł do granicy Rzeczypospolitej Polskiej w m. Jasnovce,
-wzdłuż granicy Rzeczypospolitej Polskiej od km 40+980 – km 25+800, od km 12+750 – km 8+570 i od km 5+850 – km 0+000 wraz z wodami dopływów, starorzeczy i innych zbiorników wodnych o ciągłym dopływie lub odpływie do tych wód na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej.
Okręg Polskiego Związku Wędkarskiego w Katowicach Katowice ul. Wróbleweskiego 35 - 40-214 (32) 203 81 12 (32) 203 84 92 Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. 01.01.2015 31.12.2024
6 Obwód rybacki Rzeki Piotrówka nr 1 Obwód    obejmuje    wody rzeki    Piotrówka   na     odcinkach   biegnących   po    terytorium   Rzeczypospolitej    Polskiej   oraz na    jej   odcinkach,  po   których granica   obszaru   Rzeczypospolitej Polskiej biegnie środkiem nurtu:                                                                                                                             -od jej źródeł do granicy Rzeczpospolitej Polskiej w m. Marklowice Górne w km 14+300;                                                                            - wzdłuż granicy Rzczpospolitej polskiej od km 8+300 - 0+000 wraz z wodami dopływów, starorzeczyi ninnych zbiorników o ciągłym dopływie lub odpływie do tych wód na obszarze Rzeczpolspolitej Polskiej. Okręg Polskiego Związku Wędkarskiego w Katowicach Katowice ul. Wróbleweskiego 35 - 40-214 (32) 203 81 12 (32) 203 84 92 Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. 01.01.2015 31.12.2024
7 Obwód rybacki Rzeki Przemsza nr 1 Obwód obejmuje wody rzeki Przemsza (Czarna Przemsza) na odcinku od jej źródeł do linii prostej stanowiącej przedłużenie prawego brzegu rzeki Biała Przemsza, wraz z wodami zbiornika Przeczyce oraz wodami dopływów, starorzeczy i innych zbiorników wodnych o ciągłym dopływie lub odpływie do wód tego odcinka z wyłączeniem wód rzek Pogoria i Brynica. Okręg Polskiego Związku Wędkarskiego w Katowicach Katowice ul. Wróbleweskiego 35 - 40-214 (32) 203 81 12 (32) 203 84 92 Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. 01.01.2015 31.12.2024
8 Obwód rybacki Rzeki Przemsza nr 2 Obwód obejmuje wody rzeki Przemsza na odcinku od linii prostej stanowiącej przedłużenie prawego brzegu rzeki Biała Przemsza do linii prostej łączącej punkty zbiegu lewego brzegu rzeki Mała Wisła z lewym brzegiem rzeki Przemsza i zbiegu lewego brzegu rzeki Mała Wisła z prawym brzegiem rzeki Przemsza wraz z wodami dopływów, starorzeczy i innych zbiorników wodnych o ciągłym dopływie i odpływie do wód tego odcinka, z wyłączeniem wód rzeki Biała Przemsza. Okręg Polskiego Związku Wędkarskiego w Katowicach Katowice ul. Wróbleweskiego 35 - 40-214 (32) 203 81 12 (32) 203 84 92 Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. 01.01.2015 31.12.2024
9 Obwód rybacki Rzeki Ruda      nr 1 Obwód obejmuje wody rzeki Ruda na odcinku od jej źródeł do osi mostu w ul. Gliwickiej w Rybniku w km 31+056 wraz z wodami jej dopływów, starorzeczy i innych zbiorników wodnych o ciągłym dopływie lub odpływie do wód tego odcinka, z wyłączeniem stawów rybnych zlokalizowanych na potoku z Kamienia w km 0+150 – km 0+590. Okręg Polskiego Związku Wędkarskiego w Katowicach Katowice ul. Wróbleweskiego 35 - 40-214 (32) 203 81 12 (32) 203 84 92 Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. 01.01.2015 31.12.2024
10 Obwód rybacki Rzeki Ruda         nr 3 Obwód obejmuje wody rzeki Ruda na odcinku od osi mostu w ul. Cisowej w Rybniku - Stodoły w km 23+584 do linii prostej łączącej punkty zbiegu prawego brzegu rzeki Odra z lewym brzegiem rzeki Ruda i zbiegu prawego brzegu rzeki Odra z prawym brzegiem rzeki Ruda wraz z wodami dopływów, starorzeczy i innych zbiorników wodnych o ciągłym dopływie lub odpływie do wód tego odcinka, z wyłączeniem stawów rybnych zlokalizowanych na rzece Sumina w km 24+815 – km 24+950 i w km 23+920 – km 23+655. Okręg Polskiego Związku Wędkarskiego w Katowicach Katowice ul. Wróbleweskiego 35 - 40-214 (32) 203 81 12 (32) 203 84 92 Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. 01.01.2015 31.12.2024
11 Obwód rybacki Rzeki Potok Toszecki nr 1 Obwód obejmuje wody potoku Toszecki od jego źródeł do linii prostej łączącej punkty zbiegu prawego brzegu rzeki Kłodnica z lewym brzegiem potoku Toszecki i zbiegu prawego brzegu rzeki Kłodnica z prawym brzegiem potoku Toszecki, wraz z wodami zbiorników Pławniowice i Słupsko, ich dopływami oraz z wodami dopływów, starorzeczy i innych zbiorników wodnych o ciągłym dopływie lub odpływie do wód tego odcinka. Okręg Polskiego Związku Wędkarskiego w Katowicach Katowice ul. Wróbleweskiego 35 - 40-214 (32) 203 81 12 (32) 203 84 92 Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. 01.01.2015 31.12.2024
12 Obwód rybacki Rzeki Pogoria nr 1 Obwód obejmuje wody rzeki Pogoria od jej źródeł do linii prostej łączącej punkty zbiegu lewego brzegu rzeki Przemsza z lewym brzegiem rzeki Pogoria i zbiegu lewego brzegu rzeki Przemsza z prawym brzegiem rzeki Pogoria wraz z wodami zbiorników wodnych Pogoria I, Pogoria II i Pogoria III oraz wodami dopływów, starorzeczy i innych zbiorników wodnych o ciągłym dopływie lub odpływie do wód tego odcinka. Okręg Polskiego Związku Wędkarskiego w Katowicach Katowice ul. Wróbleweskiego 35 - 40-214 (32) 203 81 12 (32) 203 84 92 Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. 01.01.2015 31.12.2024
13 Obwód rybacki Rzeki Drama nr 1 Obwód obejmuje wody rzeki Drama od jej źródeł do linii prostej łączącej punkty zbiegu północnego brzegu Kanału Gliwickiego z lewym brzegiem rzeki Drama i zbiegu północnego brzegu Kanału Gliwickiego z prawym brzegiem rzeki Drama, wraz z wodami zbiornika Dzierżno Małe i jego dopływów, oraz z wodami dopływów, starorzeczy i innych zbiorników wodnych o ciągłym dopływie lub odpływie do wód tego odcinka. Okręg Polskiego Związku Wędkarskiego w Katowicach Katowice ul. Wróbleweskiego 35 - 40-214 (32) 203 81 12 (32) 203 84 92 Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. 01.01.2015 31.12.2024
14 Obwód rybacki Rzeki Mała Wisła nr 3 Obwód obejmuje wody rzeki Mała Wisła od usytuowanego poniżej zapory zbiornika Goczałkowice nowego jazu w km 35+888 do osi podłużnej mostu w ciągu linii kolejowej Chełmek – Oświęcim, poniżej ujścia rzeki Przemszy (granica regionu wodnego Małej Wisły i Górnej Wisły a)) wraz z wodami dopływów, starorzeczy i innych zbiorników wodnych o ciągłym dopływie lub odpływie do wód tego odcinka, z wyłączeniem wód zbiornika Paprocany w m. Tychy oraz z wyłączeniem wód rzek Pszczynka i Przemsza. Okręg Polskiego Związku Wędkarskiego w Katowicach Katowice ul. Wróbleweskiego 35 - 40-214 (32) 203 81 12 (32) 203 84 92 Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. 01.01.2015 31.12.2024
15 Obwód rybacki Rzeki Pszczynka nr 1 Obwód obejmuje wody rzeki Pszczynka od jej źródeł do linii prostej łączącej punkty zbiegu lewego brzegu rzeki Mała Wisła z prawym brzegiem rzeki Pszczynka i zbiegu lewego brzegu rzeki Mała Wisła z lewym brzegiem rzeki Pszczynka, wraz z wodami zbiornika Łąka i wodami dopływów, starorzeczy i innych zbiorników wodnych o ciągłym dopływie lub odpływie do wód tego odcinka. Okręg Polskiego Związku Wędkarskiego w Katowicach Katowice ul. Wróbleweskiego 35 - 40-214 (32) 203 81 12 (32) 203 84 92 Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. 01.01.2015 31.12.2024
16 Obwód rybacki Rzeki Brynica nr 1 Obwód obejmuje wody rzeki Brynica od jej źródeł do linii prostej łączącej punkty zbiegu prawego brzegu rzeki Przemsza z lewym brzegiem rzeki Brynica i zbiegu prawego brzegu rzeki Przemsza z prawym brzegiem rzeki Brynica, wraz z wodami zbiornika Kozłowa Góra na rzece Brynica, wodami zbiorników Rogoźnik I i Rogoźnik II na potoku Rogoźnik oraz wody dopływów, starorzeczy i innych zbiorników wodnych o ciągłym dopływie lub odpływie do wód tego odcinka. Okręg Polskiego Związku Wędkarskiego w Katowicach Katowice ul. Wróbleweskiego 35 - 40-214 (32) 203 81 12 (32) 203 84 92 Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. 01.01.2015 31.12.2024
17 Obwód rybacki Rzeki Biała Przemsza nr 1 Obwód obejmuje wody rzeki Biała Przemsza od jej źródeł (potok Suchy) do linii prostej łączącej punkty zbiegu lewego brzegu rzeki Przemsza z prawym brzegiem rzeki Biała Przemsza i zbiegu lewego brzegu rzeki Przemsza z lewym brzegiem rzeki Biała Przemsza wraz z wodami dopływów, starorzeczy i innych zbiorników wodnych o ciągłym dopływie lub odpływie do wód tego odcinka, z wyłączeniem stawów rybnych zlokalizowanych na potoku Dzdzenica w m. Cieślin i na potoku Sztoła w m. Bukowno, z wyłączeniem wód potoku Centara. Okręg Polskiego Związku Wędkarskiego w Katowicach Katowice ul. Wróbleweskiego 35 - 40-214 (32) 203 81 12 (32) 203 84 92 Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. 01.01.2015 31.12.2024
18 Obwód rybacki Rzeki Centara nr 2  Obwód obejmuje wody potoku Centara od jego źródeł do linii prostej łączącej punkty zbiegu lewego brzegu potoku Centara z prawym brzegiem rzeki Biała Przemsza i prawego brzegu potoku Centara z prawym brzegiem rzeki Biała Przemsza, wraz z wodami zbiornika Wolbrom oraz wody dopływów, starorzeczy i innych zbiorników wodnych o ciągłym dopływie lub odpływie do wód tego odcinka. Okręg Polskiego Związku Wędkarskiego w Katowicach Katowice ul. Wróbleweskiego 35 - 40-214 (32) 203 81 12 (32) 203 84 92 Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. 02.09.2015 01.09.2024
19 Obwód rybacki Rzeki Psina nr 1 Obwód obejmuje wody rzeki Psina od jej źródeł do linii prostej łączącej punkty zbiegu lewego brzegu rzeki Odra z prawym brzegiem rzeki Psina i zbiegu lewego brzegu rzeki Odra z lewym brzegiem rzeki Psina, wraz z wodami jej dopływów, starorzeczy i innych zbiorników wodnych o ciągłym dopływie lub odpływie do wód tego odcinka. Okręg Polskiego Związku Wędkarskiego z siedzibą w Opolu Opole ul. Malczewskiego  1 - 45-031 (77) 454 55 54 (77) 453 91 46 Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. 01.01.2015 31.12.2024
20 Obwód rybacki Rzeki Kłodnica nr 2 Obwód obejmuje wody rzeki Kłodnica na odcinku od osi jazu w Pławniowicach do linii prostej łączącej punkty zbiegu prawego brzegu rzeki Odra z lewym brzegiem rzeki Kłodnica i zbiegu prawego brzegu rzeki Odra z prawym brzegiem rzeki Kłodnica, wraz z wodami w korycie Kanału Gliwickiego od bramy dolnej śluzy Dzierżno do jego ujścia do rzeki Odry, wodami w korycie Kanału Kędzierzyńskiego i Kanału Kłodnickiego oraz wody jej dopływów, starorzeczy i innych zbiorników wodnych o ciągłym dopływie lub odpływie do wód tego odcinka, z wyłączeniem wód rzeki Drama i potoku Toszecki. Okręg Polskiego Związku Wędkarskiego z siedzibą w Opolu Opole ul. Malczewskiego  1 - 45-031 (77) 454 55 54 (77) 453 91 46 Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. 01.01.2015 31.12.2024
21 Obwód rybacki Rzeki Opawa nr 1 Obwód obejmuje wody rzek Opawa i Opawica na odcinkach biegnących po terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, lub po których granica Rzeczypospolitej Polskiej biegnie środkiem nurtu:
-rzeka Opawa wzdłuż granicy Rzeczypospolitej Polskiej na odcinkach od km 45+830 – km 50+950 i od km 54+440 – km 70+270,
-rzeka Opawica wzdłuż granicy Rzeczypospolitej Polskiej od km 3+100 – km 5+830 i od km 6+120 - km13+070 wraz z wodami dopływów, starorzeczy i innych zbiorników wodnych o ciągłym dopływie lub odpływie do wód tych odcinków na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
Okręg Polskiego Związku Wędkarskiego z siedzibą w Opolu Opole ul. Malczewskiego  1 - 45-031 (77) 454 55 54 (77) 453 91 46 Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. 01.01.2015 31.12.2024
22 Obwód rybacki Zbiornik Goczałkowice nr 2 Obwód obejmuje wody rzeki Mała Wisła od osi mostu drogowego w m. Strumień w km 59+520 do nowego jazu w km 35+888, usytuowanego poniżej zapory zbiornika Goczałkowice, wraz z wodami zbiornika Goczałkowice oraz wodami dopływów, starorzeczy i innych zbiorników wodnych o ciągłym dopływie lub odpływie do wód tego odcinka. Górnosląskie Predsiębiorstwo Wodociągów S.A.  Katowice ul. Wojewódzka 19 - 40-026 (32) 603 88 61   Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. 01.01.2015 31.12.2024
23 Obwód rybacki Rzeki Mała Wisła nr 1 Obwód obejmuje wody rzeki Mała Wisła od jej źródeł do osi mostu drogowego w m. Strumień w km 59+520, wraz z wodami zbiornika Wisła Czarne oraz wodami dopływów, starorzeczy i innych zbiorników wodnych o ciągłym dopływie lub odpływie do wód tego odcinka Przedsiębiorstwo  Handlowo-Produkcyjne  Maciej Wilk  Tychy Tychy ul. Metalowa 3 - 43-100 (32) 217 39 93     01.01.2015 31.12.2024
24 Kuźnica Warężyńska           nr 1 Obwód obejmuje wody zbiornika Kuźnica Warężyńska wraz z wodami doprowadzalników potoku Trzebyczka i rzeki Przemszy do czaszy zbiornika, licząc od pierwszego progu na doprowadzalnikach, oraz odprowadzalnikiem wód ze zbiornika do linii prostej łączącej punkty zbiegu lewego brzegu rzeki Przemsza i prawego brzegu odprowadzalnika oraz lewego brzegu rzeki Przemsza z lewym brzegiem odprowadzalnika. Okręg Polskiego Związku Wędkarskiego w Katowicach Katowice ul. Wróbleweskiego 35 - 40-214 (32) 203 81 12 (32)203 84 92 Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. 01.01.2007 01.01.2027
25 Obwód rybacki Rzeki Czadeczki nr 1 Obwód obejmuje wody potoku od jego źródeł do granicy Rzeczypospolitej Polskiej w km 7+500 wraz z wodami dopływów na tym odcinku. bez użytkownika                    
26 Obwód rybacki Rzeki Odra nr 1 (Opole) Obwód rybacki obejmuje wody rzeki Odra na odcinku wyznaczonym w jej:
1) górnym biegu – granicą regionu wodnego Środkowej Odry w km 98,600 rzeki Odra;
2) dolnym biegu – linią prostą, prostopadłą do lewego brzegu rzeki Odra, przechodzącą przez punkt położony u zbiegu prawego brzegu rzeki Odra z prawym brzegiem rzeki Mała Panew
- wraz z wodami jej dopływów na tym odcinku oraz z wodami zbiorników wodnych o ciągłym bądź okresowym naturalnym dopływie lub odpływie wód powierzchniowych,a także z wodami sztucznych zbiorników wodnych, usytuowanych na wodach rzeki Odra i wodach jej dopływów na tym odcinku, z wyłączeniem wód rzek Osobłoga i Mała Panew oraz wód ich dopływów.
Okręg Polskiego Związku Wędkarskiego z siedzibą w Opolu Opole ul. Malczewskiego  1 - 45-031 (77) 454 55 54 (77) 453 91 46 Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. 02.01.2015 02.01.2025
27 Obwód rybacki Rzeki Odra nr 2 Obwód obejmuje wody rzeki Odra na odcinku wyznaczonym w jej: 1) górnym biegu - linią prosta, prostopadłą do lewego brzegu rzeki Odra, przechodzącą przez punkt położony u zbiegu prawego brzegu rzeki Odra z przwym brzegiem rzeki Mała Panew; 2) dolnym biegu progiem jazu LIpki położonym w km 206,700 rzeki Odra wraz ze wszystkimi wodami jej dopływów na tym odcinku oraz wodwmi zbiorników wodnych o ciągłym dopływie lub odpływie wód powierzchniowych, a także z wodami jej dopływów na tym odcinku, z wyłączniem wód rzeki Nysa Kłodzkai wód jej dopływów.  Okręg Polskiego Związku Wędkarskiego z siedzibą w Opolu Opole ul. Malczewskiego  1 - 45-031 (77) 454 55 54 (77) 453 91 46 Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. 02.01.2015 02.01.2025
28 Obwód rybacki Zbiornik Turawa na rzece Mała Panew nr 2 Obwód obejmuje wody zbiornika zaporowego Turawa na rzece Mała Panew wraz z wodami rzeki Mała Panew na odcinku wyznaczonym w jej: 1) górnym biegu - linią prostą,prostopadłą do lewego brzegu rzeki Mała panew, przechodzącą przez punkt połozony u zbiegu prawego brzegu rzeki Mała Panew z prawym brzegiem rzeki Lublinica;  dolnym biegu - linią prostą, łączącą punktpołozony u zbiegu lewego brzegu rzeki Mała Panew i prawego brzegu rzeki  Odra wraz z wodami dopływów zbiornika Turawa i rzeki Mała panew na tym odcinku oraz z wodami zbiorników wodnych o ciągłym dopływie lub odpływiewód powierzchniowych, a także z wodami sztucznych zbiorników wodnych, usytuowanych na wodach dopływów zbiornika Turawa i rzeki Mała Panew na tym odcinku. Okręg Polskiego Związku Wędkarskiego z siedzibą w Opolu Opole ul. Malczewskiego  1 - 45-031 (77) 454 55 54 (77) 453 91 46 Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. 02.01.2015 02.01.2025
29 Obwód rybacki rzeki Osobłoga nr 1 Obwód obejmuje wody rzeki Osobłoga na odcinku wyznaczonym w jej: 1) górnym biegu - granicą Państwa; 2) w dolnym biegu - ujsciem rzeki Osobłoga do rzeki Odra, wyznaczonym linią prostą, łączącą punkt położony u zbiegu prawego brzegu rzeki Osobłoga i lewego brzegu rzeki Odra z punktem położonym u zbiegu lewego brzegu rzeki Osobłoga i lewego brzegu rzeki Odra. Okręg Polskiego Związku Wędkarskiego z siedzibą w Opolu Opole ul. Malczewskiego  1 - 45-031 (77) 454 55 54 (77) 453 91 46 Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. 02.01.2015 02.01.2025
30 Obwód rybacki rzeki MałaPanew nr 1 Obwód obejmuje wody rzeki Mała Panew na odcinku od jej źródła do lini prostej, prostopadej  do lewego brzegu rzeki Mała Panew, przechodzącą przez punkt położony u zbiegu prawego brzegu rzeki Mała Panew z prawym brzegiem rzeki Lublinica wraz z wodami jej dopływów na tym odcinku oraz wodami zbiorników wodnych o ciągłym dopływie lub odpływie wód powierzchniowych, a także wodami sztucznych zbiorników wodnych usytuowanych na wodach rzeki Mała Panew i wodach jej dopływów na tym odcinku z wyłączeniem wód zbiornika przemysłowego na rzece Lublinica w miejscowości Lubliniec. Polski Związek W ędkarski Okręg Częstochowa Częstochowa ul. Władysława Jagiełły  63 - 42-202 (34) 360 53 13  (34) 360 52 00 Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. 02.01.2015 02.01.2025