• Schemat organizacyjny Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej
    Zał. nr 1 do Zarządzenia nr 91 z 2021 r. Prezesa PGW WP Schemat Prezes 1
  • Schemat organizacyjny Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej
    Zał. nr 2 Schemat org RZGW 1
  • Schemat organizacyjny Zarządu Zlewni
    ZZ 2022