part000001 20210624 161644 Easy Resize mniejsze

 

W obecności Prezesa Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Przemysława Dacy, dnia 24.06.2021 r., podczas posiedzenia w Opolskim Urzędzie Wojewódzkim, przedstawiciele Wód Polskich zostali powołani na członków Rady ds. Dorzecza Odry przy Wojewodzie Opolskim. Przedmiotowe spotkanie otwarte zostało przez Wiceministra Infrastruktury Marka Gróbarczyka. Wzięli w nim udział także m.in. Dyrektor Departamentu Gospodarki Wodnej i Żeglugi Śródlądowej w Ministerstwie Infrastruktury Monika Niemiec-Butryn, Wojewoda Opolski Sławomir Kłosowski, Dyrektor Wód Polskich w Gliwicach Mirosław Kurz czy też Dyrektor Instytutu Inżynierii Środowiska Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu prof. dr hab. inż. Mirosław Wiatkowski.

- Opole jest ważnym miejscem dla żeglugi śródlądowej. Powołanie Rady ds. żeglugi w dorzeczu Odry przy Wojewodzie Opolskim jest tego najlepszym przykładem. Prowadzimy wiele inwestycji na rzece Odrze, na obiektach takich jak stopnie wodne Lubiąż i Ścinawa. Zakończyliśmy także modernizację obiektów hydrotechnicznych na Kanale Gliwickim. Rada będzie ważnym wsparciem działań rządu dla żeglowności Odry. – powiedział Wiceminister Infrastruktury Marek Gróbarczyk.

Posiedzenie, podczas którego na członków przedmiotowego organu powołani zostali Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gliwicach Mirosław Kurz oraz Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej we Wrocławiu Mariusz Przybylski, stało się okazją do omówienia zagadnień związanych z gospodarowaniem wodami w dorzeczu rzeki Odry. Przedstawiono na nim rolę i miejsce Odrzańskiej Drogi Wodnej w rozwoju Opolszczyzny, przybliżono szczegóły prowadzonych przez Wody Polskie działań inwestycyjnych na Odrze, pochylono się również nad istniejącymi na tym obszarze problemami gospodarki wodnej. Wskazane tematy stały się podstawą do dalszych dyskusji. Podczas spotkania w Opolskim Urzędzie Wojewódzkim odbyła także konferencja prasowa. Po zakończeniu prelekcji uczestnicy wybrali się na wizytę studyjną na stopień wodny Chróścice na Odrze.

Dzisiejsze, pierwsze posiedzenie Rady rozpoczyna cykl spotkań, poświęconych przedstawionym zagadnieniom. Zespół ekspertów tworzących Radę stanowić będzie nie tylko ciało doradcze dla Wojewody Opolskiego, ale także cenny merytorycznie głos, dotyczący wyzwań gospodarki wodnej i rozwoju żeglugi śródlądowej na Odrzańskiej Drodze Wodnej, zwłaszcza na terenie województwa opolskiego.