Ubiegłej doby przez obszar administracyjny Wód Polskich w Gliwicach przemieszczał się bardzo aktywny front burzowy z intensywnymi, nawalnymi opadami deszczu. Z uwagi na swój charakter burze te najbardziej dały się we znaki w zlewniach miejskich, prowadząc do wielu lokalnych podtopień, związanych z intensywnym spływem powierzchniowym i niewydolnością kanalizacji deszczowej. Jednocześnie, nie odnotowano dotąd na tym terenie podtopień związanych z wystąpieniem wód z koryt rzek.

Stany wód w Regionach Wodnych Małej Wisły i Górnej Odry kształtują się obecnie w strefie stanów niskich, średnich i wysokich, przekroczenie stanów ostrzegawczych odnotowano natomiast na wodowskazach Brynica na rzece Brynicy, Piwoń na Przemszy, Mizerów-Borki na Pszczynce oraz Grabówka na Bierawce.

Prognozy IMGW PIB na nadchodzący weekend wskazują na dalsze, intensywne opady deszczu z burzami, a miejscowo także z gradem. Z uwagi na duże nasycenie zlewni wodą, może dojść do lokalnych podtopień, związanych z obszarami miejskimi, a także na mniejszych, w tym górskich, ciekach. Wody Polskie w Gliwicach prowadzą monitoring wód na rzekach w regionie, pozostając w gotowości na wypadek koniecznych interwencji.