Ostatnie dni obfitują w intensywne opady deszczu połaczone z burzami, które zaobserwować można w Regionach Małej Wisły i Górnej Odry. Wody Polskie w Gliwicach prezentują aktualne informacje, dotyczące sytuacji hydrologicznej. 

*****************************************

Aktualizacja komunikatu hydrologicznego (stan na 2.09.2021 r. godz. 13:00)

Mając na uwadze zanik opadów deszczu oraz ciągłe obniżanie się stanów wody na posterunkach wodowskazowych, Wojewoda Śląski Jarosław Wieczoek odwołał pogotowie przeciwpowodziowe na terenie powiatu bielskiego, cieszyńskiego, żywieckie oraz miasta Bielsko-Biała. Pogotowie zostało wprowadzone dnia 31 sierpnia ze względu na intensywne opady deszczu, które obejmowały również wspomiane wcześniej obszary.

 

*****************************************

Aktualizacja komunikatu hydrologicznego (stan na 2.09.2021 r. godz. 11:00)

Powoli stabilizuje się sytuacja w Regionie Małej Wisły i Górnej Odry.

Stany wody w Regionie Wodnym Małej Wisły kształtują się w strefie stanów średnich oraz wysokich. Stany alarmowe odnotowano na posterunku wodowskazowym Brynica i Kozłowa Gora (rz. Brynica), Jawiszowice (Wisła), Mizerów Borki (Pszczynka), Stany ostrzegawcze z kolei na wodowskazie Skoczów, Wisła, Goczałkowice, Bieruń Nowy, Ustroń-Obłaziec, Wisła Czarne (rz. Wisła) oraz na wodowskazach Bojszowy (Gostynia), Łagisza i Przeczyce (Przemsza) oraz Kuźnica Sulikowska (Mitręga). Przy braku opadów następuje ciągłe obniżanie się poziomu wód.

W Połomii (gmina Tworóg) doszło do rozlania rzeki Brzeźnicy na przyległe tereny: łąki, ogródki i garaże. Zdarzenie miało miejsce powyżej ulic Pyskowickiej i Wyzwolenia. Podobna sytuacja miała miejsce na rzece Brynica, gdzie także nastąpiło lokalne podtopienie łąk poniżej i powyżej wodowskazów Brynica oraz Piwoń. Obecnie nie występuje zagrożenie dla ludzi oraz infrastruktury. Zalanie pół i zabudowań spowodowało także wystąpienie wód Potoku Ożarowickiego. Dodatkowo, zalania terenów przyległych oraz domów zgłoszano w Strzyżowicach (powiat będziński). Do zdarzenia doszło na cieku Wielonka przy ul. Granicznej. Interweniować musiała Straż Pożarna.

W Regionie Górnej Odry stany alarmowe odnotowano na wodowskazie Grabówka (rz. Bierawka) oraz Krupski Młyn (Mała Panew). Stany ostrzegawcze występują na wodowskazach Krzyżanowice, Ujście Nysy Kłodzkiej, Krapkowice, Racibórz-Miedonia (rz. Odra) oraz na wodowskazie Ozimek i Staniszcze Wielkie (Mała Panew). Stan wód cały czas się obniża.

W dalszym ciągu obowiązuje zakaz żeglugi na Kanale Gliwickim od śluzy Dzierżno do ujścia Odry.

Wody Polskie pozostają w gotowości, monitorując stany wód oraz współdziałając ze słuzbami zarządzania kryzysowego.

 

*****************************************

Aktualizacja komunikatu hydrologicznego (stan na 1.09.2021 r. godz. 16:00)

W ciągu dnia na terenie RZGW Gliwice odnotowano lokalne podtopienia. Woda wystąpiła z koryta cieku Ławeckiego (miejscowość Lędziny), gdzie zalana została piwnica i podwórko na terenie kilku budynków mieszkalnych. Woda zalała również pola i łąki w Ożarowicach. W miejscowości Połomia w gminie Tworóg wody rzeki Brzeźnicy rozlały się na przyległe tereny: łąki, ogródki i garaże domostw. Łąki i tereny zielone zostały również zalane przez rzekę Mała Panew w Kaletach. Z brzegów wystąpił potok Ożarowicki, zalewając okoliczne zabudowania i pola. Wody Polskie w Gliwicach otrzymały dziś również zgłoszenie zalania budynków mieszkalnych i pobliskich terenów od strony cieku Wielonka w miejscowości Strzyżowice. 

Na Brynicy utrzymuje się alarmowy stan wód, koryto rzeki jest wypełnione w ponad 100%, występują lokalne podtopienia łąk w okolicach wodowskazu, jednak na chwilę obecną nie ma zagrożenia dla ludzi i infrastruktury. Całkowicie wypełnioną wodą pozostaje także koryto rzeki Przemszy na wysokości wodowskazu Piwoń, powyżej niego doszło do lokalnych podtopień łąk. Również tutaj nie jest jednak spodziewane wystąpienie zagrożenia dla mieszkańców i zabudowań. 

W związku ze zmniejszaniem się intensywności opadów deszczu i ich zanikaniem w regionie sytuacja hydrologiczna powoli stabilizuje się. Wody Polskie w Gliwicach w dalszym ciągu monitorują jednak stany wód w rzekach i współdziałają ze służbami zarządzania kryzysowego.

 

*****************************************

Aktualizacja komunikatu hydrologicznego (stan na 1.09.2021 r. godz. 11:00)

W Regionie Wodnym Górnej Odry i Małej Wisły obowiązują ostrzeżenia hydrologiczne, kolejno 2 i 3 stopnia. Z uwagi na opady deszczu, które utrzymywały się na południu Polski przez całą noc oraz dzisiaj nad ranem, przewiduje się dalszy wzrost stanów wód w rzekach na tym obszarze.

Stany wód w Regionie Wodnym Górnej Odry i Małej Wisły kształtują się w strefie stanów wysokich, przekroczone zostały również stany ostrzegawcze i alarmowe, zwłaszcza na Wiśle i jej dopływach. Alarmowy poziom odnotowano na wodowskazach Brynica, Kozłowa Góra, Piwoń, Grabówka, Ustroń-Obłaziec, Skoczów, Wisła, Cieszyn, Mikuszowice, Goczałkowice, Jawiszowice i Mizerów Borki. Z kolei stany ostrzegawcze przekroczone zostały na posterunkach wodowskazowych Wisła-Czarne, Istebna, Górki Wielkie, Radocha, Bojszowy, Łagisza, Kuźnica, Czechowice-Bestwina, Krupski Młyn, Gliwice, Bieruń Nowy, Czechowice-Dziedzice, Podkępie, Chałupki, Krzyżanowice, Racibórz-Miedonia, Branice oraz Racławice Śląskie. Na wodowskazie Miedonia obecny stan wód kształtuje się na poziomie 433 cm, został więc przekroczony stan alarmowy, trend pozostaje jednak bez zmian.

Zbiorniki przeciwpowodziowe znajdujące się na terenie RZGW w Gliwicach, w tym także Polder Buków oraz zbiornik przeciwpowodziowy Racibórz Dolny, zachowują rezerwę powodziową oraz pozostają w gotowości do działania.

W nocy Wódy Polskie w Gliwicach odebrały zgłoszenie o zalaniu piwnicy w domu wielorodzinnym w miejscowości Pyskowice, przy ul. Mickiewicza. Na miejsce udała się Straż Pożarna i wypompowała wodę z budynku. Poza tym, odnotowano lokalne podtopienia nieużytków rolnych i powalone drzewa w korycie rzek.

Na chwilę obecną nie występuje zagrożenie powodziowe, na obszarze zlewni Górnej Odry i Małej Wisły obserwuje się również zanikające opady. Wraz z czwartkiem sytuacja powinna się powoli stabilizować. Wody Polskie w Gliwicach pozostają jednak w dalszym ciągu w gotowości, na bieżąco monitorując sytuację i utrzymując kontakt ze służbami zarządzania kryzysowego.

 

*****************************************

Aktualizacja komunikatu hydrologicznego (stan na 31.08.2021 r. godz. 21:00)

Na wodowskazie Brynica przekroczony został stan alarmowy. Znaczne ilości wody wypełniają koryto rzeki w 90%. Przy dalszych tak intensywnych opadach możliwe są lokalne podtopienia łąk poniżej wodowskazu. Obecnie na tym obszarze nie występuje jednak zagrożenie dla ludzi i infrastruktury.

Poziom wód podnosi się również na innych posterunkach wodowskazowych w Regionie Wodnym Małej Wisły: Kozłowa Góra, Szabelnia (rzeka Brynica) oraz Piwoń (rzeka Przemsza). Alarmowe stany wód osiągnięte zostały także na wodowskazach Jeleń i Wisła-Czarne, ostrzegawcze natomiast na posterunkach: Radocha, Grabówka, Istebna, Podkępie, Ustroń-Obłaziec, Wisła, Skoczów, Goczałkowice, Jawiszowice, Bojszowy, Łagisze, Kuźnica, Mikuszowice, Czechowice-Bestwina, Krupski Młyn, Gliwice i Mizerów-Borki.

W powiecie bielskim, cieszyńskim, żywiecki oraz w mieście Bielsko-Biała w dalszym ciągu odnotowywane są intensywne opady deszczu. Do godzin porannych dnia 1 września w województwie śląskim spodziewane są opady deszczu, których suma miejscami może osiągnąć do 80 mm. W Regionie Górnej Odry sytuacja pozostaje ustabilizowana. 

Nieustannie prowadzony jest wzmożony monitoring rzek. Wody Polskie w Gliwicach pozostają w gotowości i kontakcie ze służbami zarządzania kryzysowego.

 

*****************************************

Aktualizacja komunikatu hydrologicznego (stan na 31.08.2021 r. godz. 18:00)

Z uwagi na dalsze przewidywane silne opady deszczu, a także rosnący stan wód, z dniem 31.08.2021 r. od godz. 14:00 Wojewoda Śląski zarządził pogotowie przeciwpowodziowe na terenie powiatu bielskiego, żywieckiego, cieszyńskiego oraz miasta Bielska-Białej. 

W związku z sytuacją, Wody Polskie prowadzą wzmożony monitoring rzek, pozostając w stałej gotowości oraz w kontakcie ze służbami zarządzania kryzysowego.

  

*****************************************

Aktualizacja komunikatu hydrologicznego (stan na 31.08.2021 r. godz. 11:00)

W Regionie Wodnym Małej Wisły stan ostrzegawczy z tendencją wzrostową odnotowano na posterunku wodowskazowym Kozłowa Góra na rzece Brynicy. Na tym samym cieku na wodowskazie Szabelnia występuje natomiast trend malejący. Stan ostrzegawczy został również przekroczony na rzece Pszczynce na wodowskazie Mizerów Borki. Poziom wody w tym miejscu pozostaje niezmienny. Ponadto, w tym regionie występuje jeden stan alarmowy zaobserwowany na wodowskazie Brynica z tendencją rosnącą.

W Regionie Górnej Odry sytuacja jest stabilna. Stan ostrzegawczy odnotowano jedynie na posterunku wodowskazowym Gliwice na rzece Kłodnica. 

Na zbiorniku Racibórz Dolny oraz na polderze Buków zachowana została rezerwa powodziowa. Obydwa obiekty pozostają w gotowości do działania. 

W dalszym ciągu prognozowane są opady o natężeniu umiarkowanym i silnym. Wody Polskie prowadzą wzmożony monitoring rzek, pozostając w kontakcie ze służbami zarządzania kryzysowego.