syt hydro 7.02.2022 Easy Resize

Ryc. Rosną stany wód na wyżynno-nizinnych rzekach w Regionach Wodnych Małej Wisły i Górnej Odry. 

 

W ostatnich dniach na południu kraju obserwowane są dynamiczne warunki meteorologiczne, występują przelotne opady deszczu, deszczu ze śniegiem oraz śniegu w rejonach podgórskich i górskich. Ich utrzymanie się prognozowane jest także na jutro.

W kolejnych dniach możemy się spodziewać nadejścia ocieplenia, w efekcie czego stany wód w regionach wodnych Małej Wisły i Górnej Odry będą wzrastać, głównie na ciekach o charakterze wyżynno - nizinnym. Prognozowane utrzymanie się na terenach górskich, zwłaszcza w nocy, ujemnych temperatur sprawi jednak, że unikniemy gwałtownych roztopów i zagrożenia wezbraniem. Na terenie RZGW Gliwice wydane jest jedno ostrzeżenie meteorologiczne dotyczące oblodzenia (woj. śląskie) oraz jedno ostrzeżenie hydrologiczne dotyczące wezbrania z przekroczenia stanów ostrzegawczych w zlewni Przemszy i Brynicy.

Stany wód w Regionach Wodnych Małej Wisły i Górnej Odry kształtują się obecnie w strefie stanów niskich, średnich i punktowo wysokich. Przekroczenie stanów ostrzegawczych odnotowano natomiast na wodowskazach Kozłowa Góra, Brynica, Piwoń (RW Małej Wisły) i Krzywa Góra (RW Górnej Odry). 

Wody Polskie w Gliwicach prowadzą monitoring sytuacji hydrologicznej na rzekach. Utrzymują także rezerwę powodziową na zbiornikach wodnych, jest ona także zachowana na obiektach hydrotechnicznych znajdujących się w Republice Czeskiej.