W niedzielę, 13.03.2022 r., Wody Polskie w Gliwicach wraz z wędkarzami z PZW Okręg w Opolu i Fishing Team Lubliniec, przedstawicielami gminy Turawa, Rybacką Lokalną Grupą Działania „Opolszczyzna” i okolicznymi mieszkańcami przeprowadziły akcję sprzątania zbiornika Turawa. V Akcja Sprzątania Turawy to jedna z pierwszych takich inicjatyw w tym roku. W jej efekcie, ponad 100 osób wspólnymi siłami uporządkowało akwen, zbierając wiele worków śmieci. Serdecznie dziękujemy za zaangażowanie!

Przedmiotowa akcja, podobnie jak wcześniejsze, wpisuje się w prowadzoną przez Wody Polskie kampanię społeczną „Wody To Nie Śmietnik”. W jej ramach pragniemy zwrócić uwagę opinii publicznej na nagminne zaśmiecanie środowiska naturalnego, w tym rzek, jezior i zbiorników wodnych. Ilość śmieci, która każdego roku trafia do wód, wciąż jest zatrważająca. Do wody i w jej okolice trafiają nie tylko puste opakowania i papierki, ale wszystko to, co nie jest już potrzebne w gospodarstwach domowych: pralki, opony samochodowe, odpady po prowadzonych remontach, telewizory… W ubiegłym roku tylko na samych zbiornikach Turawa i Przeczyce zebrano ponad 10 ton śmieci!