Wody Polskie w Gliwicach gościły dziś na zbiorniku Racibórz Dolny zastępy straży pożarnej pod dowództwem Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Raciborzu. Celem wizyty służb było zapoznanie się ze specyfiką obiektu, a także ćwiczenia praktyczne, polegające na ratowaniu ofiar podtopień oraz wykorzystanie wysokowydajnych pomp w sytuacji powodzi.

W porozumieniu z Wodami Polskimi w Gliwicach 22 zastępy Ochotniczych Straży Pożarnych oraz 2 zastępy Jednostek Ratowniczo-Gaśniczych wzięło udział w szkoleniu, dzięki któremu członkowie formacji podnieśli poziom umiejętności z zakresu postępowania w sytuacji powodzi.

Strażacy zapoznali się z zasadami funkcjonowania obiektu, a po części teoretycznej wzięli udział w ćwiczeniach praktycznych. W ich trakcie w czaszy zbiornika Racibórz Dolny prowadzili akcje poszukiwawcze ofiar podtopień połączone z udzieleniem pierwszej pomocy. Ponadto, przećwiczyli procedury wykorzystania pomp do odciągania wody.

Obiekt w Raciborzu jest suchym zbiornikiem powodziowym, który umożliwia przeprowadzanie podobnych wydarzeń. Ma także ogromne znaczenie dla bezpieczeństwa Polski. Po całkowitym napełnieniu czaszy gromadzi 185 mln m3 wody, tym samym chroniąc przed zniszczeniami trzy województwa: dolnośląskie, opolskie i śląskie. Regularnie powstająca infrastruktura przeciwpowodziowa pod nadzorem PGW Wody Polskie oraz możliwość podnoszenia kwalifikacji pracowników służb ratowniczych przy wykorzystaniu tejże infrastruktury sprawia, że mieszkańcy kraju mogą czuć się chronieni przed niszczycielskimi klęskami żywiołowymi.