Niedawno oddany do użytku suchy polder przeciwpowodziowy Racibórz Dolny, zlokalizowany w południowej Polsce, w dorzeczu Górnej Odry przechodzi obecnie proces doposażania, oparty m.in. na utworzonej instrukcji eksploatacji.

W niedługim czasie zbiornik zostanie zaopatrzony w maszyny i urządzenia, zakupione przez Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Gliwicach w celu umożliwienia jego codziennej obsługi. Wśród sprzętów należy wymienić przede wszystkim pompę z napędem spalinowym o wydajności 250 m3/h. Oprócz niej na ten, jeden z najważniejszych dla ochrony południowo-zachodniej części kraju przed wielką wodą, obiekt hydrotechniczny, trafią także m.in. ciągniki rolnicze wraz z dodatkowym sprzętem, które dołączą do ciągników do koszenia skarp i kosiarek samojezdnych na gąsienicach, przeznaczonych do obkaszania stromych powierzchni, oraz quad, umożliwiający dojazd do czaszy zbiornika czy łódź płaskodenna. Te oraz inne wymienione urządzenia konieczne są dla zagwarantowania bezpiecznego i sprawnego działania zbiornika oraz do realizacji niezbędnych na nim prac utrzymaniowych. Warto także zaznaczyć, że w czasie budowy obiektu zastosowano rozwiązania umożliwiające jego bezpieczne funkcjonowanie po przekształceniu w przyszłości w zbiornik wielofunkcyjny. Gotowe są przede wszystkim przesłony przeciwfiltracyjne, wbudowane na głębokość 8-12m, a także uszczelnienia zapór, posadowione na głębokości pozwalającej na eksploatację raciborskiego polderu jako zbiornika mokrego.

Konieczne dla planowanych zmian w gospodarowaniu zbiornikiem, możliwych po upływie 5-letniego okresu trwałości projektu, będzie wybudowanie nowej śluzy, a także zastosowanie rozwiązania chroniącego poszczególne elementy obiektu przed zjawiskiem falowania.

Wspomniane aspekty, związane z funkcjonowaniem zbiornika Racibórz Dolny znalazły się w centrum zainteresowania czeskich mediów podczas spotkania z Czeską Telewizją, która odwiedziła ten obiekt w dniu 23.07.2020 r. W wizycie na raciborskim polderze uczestniczyła Pani Gabriela Tomik, pełnomocnik ds. współpracy z samorządami terytorialnym w zakresie rozwoju śródlądowych dróg wodnych w Ministerstwie Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej, Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gliwicach Pan Mirosław Kurz, prezydent miasta Racibórz Pan Dariusz Polowy a także przedstawiciele Odrzańskiej Izby Gospodarczej.

Projekt budowy zbiornika przeciwpowodziowego Racibórz Dolny – polder jest współfinansowany ze środków Banku Światowego, Banku Rozwoju Rady Europy, funduszy unijnych Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020, Budżetu Państwa oraz środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.