Wykorzystanie doświadczenia i potencjału naukowego oraz dydaktycznego uniwersytetu, a także potencjału inżynierskiego i merytorycznego Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gliwicach to cele współpracy, którą podjęły Wody Polskie w Gliwicach z Uniwersytetem Śląskim w Katowicach.

W dniu 2 grudnia 2020 r. Dyrektor Wód Polskich w Gliwicach, Mirosław Kurz oraz Rektor Uniwersytetu Śląskiego prof. dr hab. Ryszard Koziołek podpisali list intencyjny, dotyczący planowanego współdziałania, zwracając uwagę na oczekiwane korzyści, jakie ono przyniesie.

Wśród przewidywanych kierunków współpracy podjętej przez instytucje wymienić należy m.in. wzajemne prezentowanie i propagowanie wspólnych osiągnięć w kraju oraz poza jego granicami czy wymianę informacji i doświadczeń pomiędzy kadrą obydwu jednostek. Wspólne działania obejmować będą także wykonywanie opinii, ekspertyz lub opracowań, organizowanie konferencji naukowo-technicznych, seminariów, kursów i szkoleń czy współdziałanie w zakresie realizacji praktyk studenckich i zatrudniania absolwentów. A wszystko to z myślą o zrównoważonej gospodarce wodnej naszego kraju.

- Współpraca Uniwersytetu z Państwowym Gospodarstwem Wodnym Wody Polskie to szansa na przygotowanie i realizację projektów badawczych oraz badawczo-rozwojowych związanych z gospodarowaniem wodami, zmianami klimatu, wdrażaniem nowoczesnych rozwiązań w gospodarce wodnej. Taka współpraca jest niezwykle ważna, szczególnie w dobie zmian klimatu, gdzie wdrażanie nowoczesnego, opartego na wiedzy, systemu gospodarowania zasobami wodnymi może łagodzić /ograniczać skutki zmian klimatu. Kierunki działań Wód Polskich są zgodne z kierunkami badań naukowców ze Śląskiego Centrum Wody i Wydziału Nauk Przyrodniczych Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach – zapewnia dr hab. Andrzej Woźnica, prof. UŚ, Dyrektor Śląskiego Centrum Wody Uniwersytetu Śląskiego.

Wspólne cele i troska o dobrostan wód zaowocowały również otwarciem na Uniwersytecie Śląskim kierunku dedykowanego gospodarce wodnej. Aquamatyka - interdyscyplinarne gospodarowanie środowiskami wodnymi to studia pozwalające na wykształcenie kompetentnej kadry pracowników, których zadaniem będzie zarządzanie wodami i środowiskami z wodami związanymi. Dyrektor RZGW w Gliwicach zaproszony został do objęcia stanowiska członka Rady Dydaktycznej tego nowopowstałego kierunku.

- Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Gliwicach nie tylko serdecznie zachęca pracowników jednostki do podjęcia wzbogacających wiedzę studiów na Aquamatyce, ale także z niecierpliwością oczekuje na zasilenie szeregów Wód Polskich absolwentami tej specjalności – zapewnił Mirosław Kurz, Dyrektor Wód Polskich w Gliwicach, podkreślając zapotrzebowanie instytucji na wyspecjalizowanych w tej dziedzinie pracowników. – Gorąco liczę na to, że całokształt wsparcia, jakiego planują udzielić sobie jednostki w ramach kooperacji przyczyni się do ich rozwoju oraz jeszcze efektywniejszego działania – dodał.

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Gliwicach od początku swojego istnienia przykłada dużą wagę do współpracy z jednostkami publicznymi, w tym także oświatowymi, ośrodkami badawczymi i naukowymi. W lipcu br. podobne porozumienie zawarte zostało między Wodami Polskimi w Gliwicach a Politechniką Śląską. Wzajemna wymiana wiedzy i doświadczenia pomiędzy uczelniami pozwala na efektywniejsze realizowanie projektów i programów badawczych i rozwojowych.