Aktualizacja, 12 luty 2021 r.

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Gliwicach prezentuje aktualną sytuacje hydrologiczną na obszarze swojej administracji.

W Regionie Wodnym Górnej Odry stany wód kształtują się w strefie stanów lokalnie niskich, średnich i lokalnie wysokich. Odnotowano przekroczenie stanu ostrzegawczego na wodowskazie Krzywa Góra na rzece Budkowiczance. Na rzece Odrze występuje lód brzegowy, pokrywający max. 40% lustra wody oraz śryż zajmujący je w 20-90%. Odnotowano także występowanie pokrywy lodowej, liczącej od 1-3 cm grubości i zajmującej odcinkami nawet 90% lustra wody. Na Małej Panwi można natomiast zaobserwować pokrywę lodową o grubości ok. 3cm. Pokrywa ona całe lustro wody tej rzeki.

Z kolei w Regionie Wodnym Małej Wisły stany wód kształtują się w strefie stanów niskich, średnich i lokalnie wysokich. Nie odnotowano tu stanów ostrzegawczych ani alarmowych.

Na rzece Wiśle występuje lód brzegowy, zajmując od 20-60% lustra wody, a także śryż pokrywający je w 30-80%.

Na zbiornikach  wodnych zapewnione zostały poziomy piętrzenia zgodnie z instrukcjami gospodarowania wodami w okresie zimowym.

Aktualne prognozy wskazują, że zarówno w dzień jak i w nocy na południu Polski będzie się utrzymywał mróz, możliwe są także przelotne opady śniegu. W chwili obecnej na obszarze administracyjnym Wód Polskich w Gliwicach sytuacja jest stabilna i nie występuje zagrożenie powodziowe. Specjaliści  RZGW w Gliwicach pozostają w gotowości prowadząc wzmożony monitoring sytuacji hydrologiczno-meteorologicznej a także będąc w kontakcie z jednostkami terenowymi.

 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

 

Ostatnie opady śniegu i marznącego deszczu spowodowały powstanie zjawisk lodowych oraz podniesienie poziomu wód w rzekach. Wody Polskie w Gliwicach prezentują aktualną sytuację hydrologiczną w Regionie Wodnym Górnej Odry i Małej Wisły.

W Regionie Wodnym Górnej Odry stany wód kształtują się w strefie stanów lokalnie niskich, średnich i wysokich. Odnotowano jeden stan ostrzegawczy na wodowskazie Krzywa Góra (rzeka Budkowiczanka) z tendencją do dalszego wzrostu.

Na odcinku Odry swobodnie płynącej między granicą Państwa a Kędzierzynem-Koźlem występuje kra lodowa, pokrywająca 20% lustra wody, a także lód brzegowy, pokrywający około 10% lustra wody.

Ze względu na złe warunki atmosferyczne dnia 8 stycznia 2021 r. zamknięty został Kanał Gliwicki oraz Kanał Kędzierzyński. Ponowna żegluga możliwa będzie w przypadku poprawienia się warunków.

Od dnia 12.01.2021 r. do odwołania zamknięto również szlak żeglugowy na rzece Odrze od Stopnia Wodnego Zawada do granicy RZGW w Gliwicach z uwagi na obniżenie wody na Stopniu Wodnym Ujście Nysy. Konieczne było jego rozigliczenie ze względu na przewidywany spadek temperatury. Minusowe temperatury mogą powodować oblodzenie iglic na jazie kozłowo-iglicowym co uniemożliwi prawidłową obsługę obiektu. Pozostawienie jazu zaigliczonego mogłoby przyczynić się do powstania zatoru w przypadku zlodzenia iglic. Ponadto zamknięty dla żeglugi pozostaje szlak żeglugowy na rzece Odrze w Raciborzu do Stopnia Wodnego Zawada z uwagi na niską temperaturę, powodującą zamarzanie kanałów śluzowych. Otwarcie żeglugi nastąpi w momencie poprawy warunków atmosferycznych.

W Regionie Wodnym Małej Wisły sytuacja również pozostaje stabilna. Nie odnotowano żadnych stanów ostrzegawczych i alarmowych.

Odnotowano natomiast występowanie lodu brzegowego o grubości 1-2 cm, który w około 10% pokrywa lustro wody. Zjawisko występuje na terenie działania Nadzoru Wodnego Pszczyna od ujścia rzeki Iłownicy do torów kolejowych w Strumieniu (w którym zawiera sią Zbiornik Goczałkowicki). Na obszarze wód w zarządzie Nadzoru Wodnego w Skoczowie pojawił się śryż pokrywający 50% lustra wody oraz lód brzegowy pokrywający lustro wody w 10%. Powstawanie lodu w takim stopniu nie powoduje ryzyka wezbrania, a w konsekwencji lokalnych podtopień.

Aktualnie sytuacja jest ustabilizowana. Pomimo prognoz, zapowiadających ujemne temperatury oraz lokalne opady śniegu, nie występuje ryzyko wezbrania wód. Na posterunku pozostają również pracownicy Wód Polskich, którzy nieustannie monitorują sytuację.