Minister Infrastruktury zaprasza wszystkich zainteresowanych na półroczne konsultacje społeczne projektów aktualizowanych planów zarządzania ryzykiem powodziowym (aPZRP) dla obszarów dorzeczy. Konsultacje potrwają do 22 czerwca 2021 r. W tym czasie zaplanowano 28 spotkań konsultacyjnych w całej Polsce. To najważniejszy etap realizowanego przez Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie projektu.

Na terenie administrowanym przez Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Gliwicach wytypowano dwa miejsca spotkań konsultacyjnych:

- Gliwice - 16.02.2021 r.
- Pszczyna - 17.02.2021 r.

 

aPZRP slask

 

Zaplanowane spotkania w lutym 2021 r. odbędą się w formule spotkań online.

Formularze rejestracji dostępne są od 2 lutego 2021 r.

Projekty aPZRP są dostępne na stronie internetowej projektu: https://stoppowodzi.pl/projekty-apzrp/. Uwagi rozpatrywane będą sukcesywnie, a wyniki zostaną opublikowane na stronie http://www.stoppowodzi.pl

Zapraszamy do obejrzenia filmu na temat projektu i konsultacji społecznych projektów aPZRP!