400 pracowników Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie zmobilizował w czasie zimowej odprawy powodziowej Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gliwicach – Mirosław Kurz, która odbyła się 18 lutego br. Pracownicy pozostają w gotowości do podjęcia działań i interwencji na rzekach. W spotkaniu uczestniczyli zastępcy dyrektora RZGW, Dyrektorzy Zarządów Zlewni z Katowic, Gliwic i Opola oraz specjaliści z Centrum Operacyjnego Ochrony Przeciwpowodziowej RZGW. Wszystko za sprawą prognozowanego wzrostu temperatur i nadchodzącej odwilży oraz opadów, które będą występować lokalnie zarówno w miejscowościach nad Odrą, jak i Wisłą.

Służby terenowe i specjaliści Wód Polskich będą pełnić dyżury, monitorując sytuację meteorologiczną i hydrologiczną.

- W tej chwili sytuacja nie jest niepokojąca. Zapowiadane ocieplenie nie przynosi raptownych roztopów, nie mamy też zagrożenia wezbrania zatorowego. Niemniej jednak jesteśmy przygotowani nawet na najgorszy scenariusz, który hipotetycznie założyliśmy i zwariantowaliśmy, zwłaszcza dla rzeki Odry. Założenie operacyjne, które przyjęliśmy mówi o nagłym wzroście temperatury u naszych południowych sąsiadów i intensywnym topnieniu lodu na Odrze po czeskiej stronie, połączonym z nawalnym opadem deszczu. Ale nawet na taką, bardzo mało prawdopodobną w tej chwili sytuację jesteśmy przygotowani. Zbiorniki w administracji RZGW w Gliwicach, w tym Buków i Racibórz są gotowe do piętrzenia – zapewnił Dyrektor RZGW w Gliwicach.

Stany wód w zlewni rzek Wisły i Odry kształtują się w strefach niskich przez średnie po lokalnie wysokie. Nic jednak nie wskazuje na ryzyko wezbrania, podtopień czy tym bardziej powodzi w najbliższym czasie.

Szybki nurt rzek o charakterze górskim uniemożliwia zamarzanie wody na dużych odcinkach rzek, zwłaszcza Podbeskidzia. Oznacza to, że na obszarze administracji RZGW w Gliwicach nie występuje tak duże ryzyko powodzi zatorowych, jak w innych regionach kraju. Jeśli miałoby się pojawić byłoby charakterystyczne dla nizinnych rzek Opolszczyzny. I choć w czasie silnych mrozów zaobserwowano zjawiska lodowe w niektórych newralgicznych lokalizacjach, obecnie systematycznie one ustępują.

Raptowny i duży wzrost temperatury powodujący topnienie dużych ilości śniegu przy jednoczesnym braku absorpcji do gruntu, który pozostaje zamarznięty może przyczynić się lokalnie do wystąpienia stanów ostrzegawczych na rzekach w zlewni Wisły i Odry, zwłaszcza na rzekach nizinnych, takich jak Stobrawa, Budkowiczanka czy Bogacica. Sytuacja pozostaje jednak pod kontrolą i nie powoduje ryzyka wezbrania. Jest następstwem naturalnego stanu rzeczy – topnienia pokrywy śnieżnej po obfitej w opady ziemie, jakiej nie notowano od kilku lat.

Wody Polskie w Gliwicach w ramach ochrony przeciwpowodziowej zachowują rezerwę powodziową na wszystkich zbiornikach w swojej administracji. W gotowości do użycia pozostaje również ciężki sprzęt w dyspozycji Wód Polskich. Centrum Operacyjne Ochrony Przeciwpowodziowej pełnią stały dyżur i pozostają w kontakcie ze służbami zarządzania kryzysowego zarówno w gminach, powiatach i urzędach wojewódzkich.

Dyrektor PGW Wody Polskie w Gliwicach uczestniczył również w sztabie kryzysowym z udziałem Premiera Mateusza Morawieckiego, Ministra Infrastruktury Andrzeja Adamczyka, Prezesa Wód Polskich Przemysława Dacy, Zastępcy Prezesa Wód Polskich ds. Ochrony przed Powodzią i Suszą Krzysztofa Wosia, a także przedstawicieli służb, który zwołano 16 lutego br. w godzinach popołudniowych w związku z prognozowanym przez IMGW ociepleniem (odwilż). Narada poświęcona była sytuacji powodziowej w Polsce.

 

IMG 20210218 WA0005