W związku z podniesieniem się stanu wód spowodowanym przez punktowe opady deszczu oraz topnienie śniegu na południu województwa śląskiego, Wody Polskie w Gliwicach publikują informację na temat aktualnej sytuacji hydrologicznej w regionach wodnych Małej Wisły i Górnej Odry.

Lokalnie podniesione stany wód zostały wywołane przez ostanie opady atmosferyczne oraz wzrost temperatury powietrza, co doprowadziło do topnienia śniegu na południu województwa śląskiego. Nasycona śnieżną zimą i stosunkowo mokrą wiosną, gleba nie absorbuje wód opadowych i roztopowych. Jednak obecna sytuacja oraz prognozy nie wskazują na wystąpienie ryzyka wezbrania w regionach wodnych Małej Wisły i Górnej Odry.

Aktualnie stany wody w regionie Małej Wisły kształtują się strefach niskich, średnich i wysokich, z lokalnie możliwymi stanami ostrzegawczymi. Te zaobserwowano na posterunku wodowskazowym Wisła Czarne na rzece Biała Wisełka (trend niezmienny) oraz na posterunku wodowskazowym Kozłowa Góra na rzece Brynicy (trend rosnący). 

Podobna sytuacja występuje w regionie Górnej Odry, gdzie również stany wody kształtują się w strefach niskich, średnich i wysokich. Stan ostrzegawczy odnotowano jedynie na posterunku wodowskazowym Branice w Bocznym korycie Opawy (trend niezmienny). 

Wody Polskie informują także, że wszystkie zbiorniki znajdujące się w administracji RZGW Gliwice mają zapewnioną odpowiednią rezerwę powodziową. Centrum Operacyjne Ochrony Przeciwpowodziowej RZGW w Gliwicach pozostaje w kontakcie ze służbami zarządzania kryzysowego na obszarze administracji Wód Polskich w Gliwicach. 

Źródłem prezentowanych danych są informacje zbierane i przetwarzane przez państwową służbę hydrologiczno-meteorologiczną, którymi rozporządza IMGW - PIB.