daniil silantev SDoMyyylpnc unsplash Easy Resize

 

Aktualna sytuacja hydrologiczna w regionie Małej Wisły i Górnej Odry

 

Aktualizacja, 19 maja 2021r., godz. 20.30

Po kilkudniowych opadach stabilizuje się sytuacja w regionie wodnym Małej Wisły i Górnej Odry.

Pomimo odnotowania kilku stanów ostrzegawczych i jednego alarmowego na wodowskazie Jawiszowice na Wiśle, na wszystkich wodowskazach odnotowano trend spadkowy lub niezmienny. Brak trendów rosnących. Poziom wody w korytach rzecznych stopniowo obniża się. Stany wód na ciekach kształtują się w strefie stanów średnich i wysokich.

W czwartek 20 maja na terenie RZGW w Gliwicach prognozowane są przelotne opady deszczu. Nie powinny one drastycznie wpłynąć na wzrost poziomu wód w rzekach. Wody Polskie na bieżąco monitorują sytuację i pozostają w stałej gotowości do podejmowania interwencji na ciekach.

************************************************************** 

Aktualizacja, 19 maja 2021r., godz. 9.30

Sytuacja na rzekach w regionach wodnych Górnej Odry i Małej Wisły stabilizuje się, a występujące obecnie na tym obszarze opady punktowe charakteryzują się małą intensywnością. Nie odnotowano tu wystąpienia wód z koryt rzecznych.

Stany wód na ciekach kształtują się w strefie stanów średnich i wysokich. Stany ostrzegawcze w regionie wodnym Górnej Odry przekroczone zostały na wodowskazach Krzyżanowice, Racibórz-Miedonia, Ruda Kozielska, Grabówka i Krapkowice, z kolei w regionie wodnym Małej Wisły odnotowano je na posterunkach wodowskazowych Wisła-Czarne, Ustroń-Obłaziec, Mizerów-Borki, Goczałkowice, Bieruń Nowy, Kozłowa Góra i Kuźnica Sulikowska. Stany alarmowe wystąpiły na dwóch wodowskazach: Brynica na rzece Brynicy i Jawiszowice na Wiśle. Na obu posterunkach zaobserwowano trend malejący. Tendencja taka występuje także na większości rzek znajdujących się w administracji RZGW w Gliwicach.

Ubiegłej nocy obserwacji Ochotniczej Straży Pożarnej poddany został przepust wałowy na rzece Gostyni w Bieruniu, z uwagi na obawę nieszczelności obiektu. Dzisiaj w godzinach porannych w miejscu tym odbyła się interwencja grupy wsparcia technicznego. Przedmiotowa sytuacja nie stanowi zagrożenia.

Mimo stabilizującego się poziomu wód w regionie służby Wód Polskich w Gliwicach w dalszym ciągu monitorują sytuację. Pozostają w stałej gotowości, podejmując konieczne interwencje na ciekach.

 

**************************************************************

 Aktualizacja, 18 maja 2021r., godz. 20.30

W ciągu dnia dzisiejszego, zgodnie z prognozą IMiGW charakter opadów powodujących wezbranie poziomu wód w rzekach w administracji Wód Polskich w Gliwicach zaczął zmieniać swój charakter: z wielkopowierzchniowych i intensywnych opadów do deszczu występującego lokalnie o mniejszym, umiarkowanym natężeniu. Nasycenie wodą gleby w zlewni zarówno Górnej Odry, jak i Małej Wisły spotęgowało spływ powierzchniowy i mimo ustępującym opadom – dalszy wzrost stanów wód. W godz. wieczornych w regionie wodnym Małej Wisły odnotowano stany alarmowe na wodowskazach rzek: Przemszy – stacja Piwoń, Brynicy – stacja Brynica, Wisły – stacja Jawiszowice. Stany ostrzegawcze wskazywały posterunki wodowskazowe na rzekach: Brynica w Kozłowej Górze, Pszczynka w Mizerowie-Borkach, Gostynia w Bojszowach, Wisła w Bieruniu Nowym, Goczałkowicach, Skoczowie, Ustroniu Obłaziec, Wiśle i Wiśle Czarne. Spokojniej sytuacja na wodowskazach przedstawia się w regionie wodnym Górnej Odry, gdzie odnotowano stany ostrzegawcze na rzekach Odrze w Chałupkach, Raciborzu Miedoni, Krzyżanowicach, Bierwce w Grabówce oraz Ruda w Rudzie Kozielskiej. Pozostały stany wód kształtują się w strefach wysokich i średnich.

W ciągu dnia nie odnotowano wystąpienia wód z koryt rzek, nie doszło do podtopień od strony cieków. Jednak służby Wód Polskich w Gliwicach podejmują interwencję na ciekach, monitorują sytuację. Jedną z pojętych interwencji jest wieczorna kontrola sprawności klapy zwrotnej na rzece Gostyni w Bieruniu, gdzie zachodzi obawa nieszczelności.

 

**************************************************************

Aktualizacja, 18 maja 2021r., godz. 11.30

W nocy, mimo intensywnych opadów deszczu na terenie całego województwa śląskiego, a także utrzymujących się wysokich stanów wód, nie doszło do lokalnych podtopień. Wszystkie rzeki pozostały utrzymane w reżimie koryt.

Stany wód w Regionie Wodnym Górnej Odry kształtują się w strefie stanów średnich i wysokich. Przekroczony został jeden stan ostrzegawczy na wodowskazie Grabówka na rzece Bierawka. Nie odnotowano tu przekroczenia stanów alarmowych. Stany wód w Regionie Wodnym Małej Wisły kształtują się natomiast w strefie stanów wysokich. Stany ostrzegawcze zostały tu przekroczone na wodowskazach: Wisła-Czarne, Wisła, Ustroń-Obłaziniec, Skoczów, Mizerów-Borki, Czechowice-Dziedzice, Goczałkowice, Jawiszowice, Kozłowa Góra, Piwoń i Kuźnica Sulikowska.

Posterunek wodowskazowy Racibórz-Miedonia w zlewni Górnej Odry osiągnął rzędną ok. 512 cm, odnotowano na nim przepływ w wysokości 330 m3/s. Maksymalny opad za ostatnie 24h w Regionie Wodnym Górnej Odry, w zlewni Olzy wyniósł 51,8 mm, natomiast po stronie czeskiej – 56,1 mm.

Służby Wód Polskich prowadzą wzmożony monitoring rzek oraz pozostają w stałej gotowości do działania. Utrzymują także stały kontakt ze służbami zarządzania kryzysowego w Polsce oraz w Republice Czeskiej.

Prognozy wskazują, iż opad wielkopowierzchniowy będzie w najbliższym czasie ustępował, w dalszym ciągu występować będą jednak opady lokalne. W związku z powyższym, w najbliższych dniach utrzymywać się będą wysokie stany wód z możliwością przekroczenia stanów ostrzegawczych.

 

 

**************************************************************

Aktualizacja, 17 maja 2021r., godz. 20.30

Na ciekach znajdujących się w administracji RZGW Gliwice odnotowano wzrosty stanów wód. Zarówno w Regionie Wodnym Małej Wisły jak i Górnej Odry kształtują się one w strefie stanów lokalnie średnich i wysokich. Stany ostrzegwcze przekroczone zostały na wodowskazach Wisła-Czarne na Białej Wisełce oraz Czechowice-Dziedzice na rzece Biała.

Posterunek wodowskazowy Racibórz-Miedonia w zlewni Górnej Odry w dniu 17.05.2021 r. w godzinach wieczornych wskazywał rzędną ok. 361 cm. Prognozowana rzędna na tym wodoskazie ok. godz. 1:00 w nocy dnia 19 maja wyniesie ok. 690 cm.

Pracę rozpoczęła część zbiorników przeciwpowodziowych po stronie czeskiej.

Na obszarze administracyjnym RZGW Gliwice w dalszym ciągu utrzymują się opady. Ich dalsza przewidywana wielkość wyniesie w dniu jutrzejszym do 30-50 mm/24h. W związku z powyższym w Regionach Wodnych Małej Wisły i Górnej Odry spodziewany jest wzrost stanów wód do wysokich i lokalnie ostrzegawczych. Punktowo w wyniku wystąpienia intensywnego padu możliwe jest przekroczenie stanów alarmowych.

 

**************************************************************

Od dzisiejszych godzin nocnych na południu województwa śląskiego znów występują opady deszczu o różnej intensywności. Zlewnie rzek pozostają mocno nasycone wodą. W związku z sytuacją w regionie obowiązują ostrzeżenia hydrologiczne 2 stopnia, a Odrzańska Droga Wodna w granicach RZGW Gliwice pozostaje zamknięta dla żeglugi.

Stany wód w Regionach Wodnych Małej Wisły oraz Górnej Odry kształtują się w strefie stanów lokalnie niskich, średnich i lokalnie wysokich. Nie odnotowano natomiast przekroczenia stanów alarmowych i ostrzegawczych. Alarm przeciwpowodziowy w gminach Racibórz, Krzanowice, Kuźnia Raciborska, Rudnik, Pietrowice Wielkie, Kornowac, Nędza i Krzyżanowice został odwołany z dniem 17.05.2021 r.

Zbiorniki wodne na obszarze RZGW Gliwice utrzymują zachowaną rezerwę przeciwpowodziową a poldery pozostają w gotowości do pracy. Gotowy do ewentualnego uruchomienia jest także suchy zbiornik przeciwpowodziowy Racibórz Dolny na rzece Odrze.

W dniu 17.05.2021 r. Dyrektor Wód Polskich w Gliwicach Mirosław Kurz przeprowadził poranną odprawę związaną z aktualną sytuacją hydrologiczną na obszarze działalności RZGW Gliwice. Pracownicy w terenie prowadzą stały monitoring stanów wód na rzekach. Służby Wód Polskich i Centrum Operacyjnego Ochrony Przeciwpowodziowej pozostają w stałym kontakcie ze służbami zarządzania kryzysowego wojewodów oraz w powiatach i gminach, a co szczególnie ważne w przypadku zlewni rzeki Odry, także ze służbami zarządzania kryzysowego w Republice Czeskiej oraz odpowiednikiem Wód Polskich w Czechach - Povodi Odry.

W nadchodzących dniach spodziewane są dalsze opady deszczu. Ponadto na obszarze województwa opolskiego pojawią się burze, możliwy jest również grad. Spodziewana wielkość opadów na obszarze administracyjnym RZGW Gliwice to do 50mm/24h. W związku z powyższym, w zlewniach Małej Wisły, Przemszy i Soły istnieje możliwość przekroczenia stanów ostrzegawczych i miejscowo – alarmowych. Stany alarmowe mogą pojawić się także w zlewni Górnej Odry.