PGW Wody Polskie w Gliwicach informują,  że w związku z faktem, iż Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Gliwicach nie prowadzi samodzielnej gospodarki rybackiej, tym samym nie uczestniczy w Programie OPŁATA KRAJOWA. Wszystkie obwody rybackie znajdujące się na naszym terenie posiadają użytkowników rybackich. Nie prowadzimy wobec tego sprzedaży zezwoleń uprawniających do amatorskiego połowu ryb w ramach programu OPŁATA KRAJOWA.

 

Więcej informacji o Programie „Nasze Łowiska” oraz aktualny wykaz obwodów dostępne są na: https://www.wody.gov.pl/nasze-lowiska 

 

1. Wykaz obwodów rybackich

2. Konkursy ofert – zasady i ogłoszenia o konkursach ofert

  1. Cennik materiału zarybieniowego dla obszaru działania RZGW w Gliwicach
  2. Wzór umowy
  3. Ogłoszenia o konkursach ofert i pozostałe informacje

3. Komunikaty i inne

4. Zarządzenie nr 58/2022 Prezesa PGW Wody Polskie w sprawie określenia wysokości stawki opłaty sprzedaży zezwoleń OPLATA KRAJOWA obowiązującej w roku kalendarzowym 2023 oraz nadania uprawnienia do ulgi w opłacie

5. Zarządzenie nr 67/2022 Prezesa PGW Wody Polskie w sprawe wprowadzenia Zasad sprzedaży zezwoleń uprawniających do amatorskiego połowu ryb w 2023 roku w ramach Programu OPŁATA KRAJOWA