Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Gliwicach informuje o podjętych działaniach w związku z zanieczyszczeniem rzeki Stobrawy w Kluczborku na terenie objętym ochroną „NATURA 2000”.

Informacja o zanieczyszczeniu wpłynęła do Wód Polskich w Gliwicach dnia 16 lutego 2024 roku we wczesnych godzinach porannych. Na miejsce zdarzenia udali się pracownicy Nadzoru Wodnego w Kluczborku. W wyniku przeprowadzonej wizji stwierdzili wyciek substancji o siwym kolorze, która przypominała ścieki bytowe, płynącej rowem do rzeki Stobrawy na wysokości ul. Wincentego Witosa. O zdarzeniu niezwłocznie zostały powiadomione odpowiednie służby, w tym Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Opolu, Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Opolu oraz jednostki Straży Pożarne, które założyły barierę ograniczającą przedostawanie się zanieczyszczeń do rzeki.

W wyniku wizji terenowej przeprowadzonej również przez WIOŚ w Opolu stwierdzono, że wyciek substancji spowodowany był najprawdopodobniej przez awarię kanalizacji w sieci administrowanej przez spółkę wodno-kanalizacyjną prowadzącą działalność na terenie Kluczborka. Świadczyć o tym mogło rozlewisko ścieków w miejscu lokalizacji kolektora. Wody Polskie dokonały zgłoszenia przedmiotowego zdarzenia Policji oraz przeprowadziły weryfikację posiadanego przez wspomnianą spółkę pozwolenia wodnoprawnego, a także wezwały do usunięcia awarii. Aktualnie na miejscu zdarzenia pracuje sprzęt ciężki należący do spółki celem identyfikacji przyczyn zdarzenia.

Działania podjęte w ostatnich dniach przez Wody Polskie w Gliwicach oraz służby zarządzania kryzysowego przynoszą wymierne rezultaty. Nieustannie monitorujemy sytuację w terenie a w przypadku pojawienia się niepokojących zjawisk będziemy przekazywać informacje o zaobserwowanych zagrożeniach do odpowiednich służb.