Informacje telefoniczne można uzyskać pod numerem telefonu: 32 777 49 67

Infolinia działa od poniedziałku do piątku w godzinach 9.00-13.00

Pytania do Punktu Informacyjnego można przesyłać:

  1. pocztą na adres: Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Gliwicach, ul. Sienkiewicza 2, 44-100 Gliwice z dopiskiem „Punkt Informacyjny Gliwice”
  2. e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Punkt Informacyjny dla Odbiorców Usług prowadzony jest zgodnie z art.  27a ust. 5 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (t. j. Dz. U. z 2023 r., poz. 537) i dotyczy terenu działania organu regulacyjnego, jakim jest Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie w Gliwicach, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 9 marca 2018 r. w sprawie właściwości miejscowej dyrektorów regionalnych zarządów gospodarki wodnej państwowego gospodarstwa wodnego wody polskie w sprawach z zakresu zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków (Dz.U. z 2018 r., poz. 510).