Katalog opłat wnoszonych na rachunki właściwych Regionalnych Zarządów Gospodarki Wodnej PGWWP:  

 1. Opłaty z tytułu usług wodnych
 2. Opłaty podwyższone:
  1. z tytułu korzystania z usług wodnych bez wymaganego pozwolenia wodnoprawnego albo pozwolenia zintegrowanego;
  2. z tytułu korzystania z usług wodnych z przekroczeniem warunków określonych w pozwoleniu wodnoprawnym albo w pozwoleniu zintegrowanym;
 3. Opłaty roczne z tytułu oddania w użytkowanie gruntów pokrytych wodami;
 4. Należności z tytułu korzystania ze śródlądowych dróg wodnych oraz urządzeń wodnych stanowiących własność Skarbu Państwa, usytuowanych na śródlądowych wodach powierzchniowych;
 5. Należności z tytułu najmu i dzierżawy oraz z innych umów o podobnym charakterze obejmujących składniki majątkowe Skarbu Państwa;
 6. Należności z tytułu gospodarowania mieniem Skarbu Państwa związanym z gospodarką wodną;
 7. Opłata roczna z tytułu umów dotyczących wykonywania rybactwa śródlądowego na śródlądowych wodach płynących stanowiących własność Skarbu Państwa;
 8. Czynsz dzierżawny z tytułu umowy dzierżawy prawa rybackiego korzystania z wód;
 9. Opłaty z tytułu amatorskiego połowu ryb;
 10. Należności z tytułu partycypacji w kosztach utrzymywania wód lub urządzeń wodnych;
 11. Opłaty za udzielenie zgody wodnoprawnej;
 12. Opłata legalizacyjna;
 13. Opłaty za przygotowanie i udostępnienie informacji z Systemu Informacyjnego Gospodarowania Wodami (SIGW);
 14. Dobrowolne wpłaty, zapisy, darowizny, w tym darowizny materialne, i środki pochodzące z fundacji oraz wpływy z przedsięwzięć organizowanych na rzecz gospodarki wodnej;


Numery rachunków bankowych Regionalnych Zarządów Gospodarki Wodnej PGWWP:

 • RZGW w Białymstoku: 06 1130 1017 0020 1510 6720 0042
 • RZGW w Bydgoszczy: 76 1130 1017 0020 1510 6720 0043
 • RZGW w Gdańsku: 18 1130 1017 0020 1510 6720 0020
 • RZGW w Gliwicach: 88 1130 1017 0020 1510 6720 0021
 • RZGW w Krakowie: 50 1130 1017 0020 1510 6720 0026
 • RZGW w Lublinie: 49 1130 1017 0020 1510 6720 0044
 • RZGW w Poznaniu: 61 1130 1017 0020 1510 6720 0022
 • RZGW w Rzeszowie22 1130 1017 0020 1510 6720 0045
 • RZGW w Szczecinie: 34 1130 1017 0020 1510 6720 0023
 • RZGW w Warszawie: 07 1130 1017 0020 1510 6720 0024
 • RZGW we Wrocławiu" 77 1130 1017 0020 1510 6720 0025

 

Katalog opłat wnoszonych na rachunek Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej PGWWP:

 1. Opłaty za przygotowanie i udostępnienie informacji z Systemu Informacyjnego Gospodarowania Wodami (SIGW);
 2. Dobrowolne wpłaty, zapisy, darowizny, w tym darowizny materialne, i środki pochodzące z fundacji oraz wpływy z przedsięwzięć organizowanych na rzecz gospodarki wodnej.

 
Numer rachunku bankowego Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej PGWWP: 45 1130 1017 0020 1510 6720 0019
 

Opłaty melioracyjne wynikacjące z art. 199 ustawy Prawo Wodne należy wnosić na rachunki Regionalnych Zarządów Gospodarki Wodnej PGWWP:

 • RZGW w Białymstoku: 18 1130 1017 0020 1510 6720 0214
 • RZGW w Bydgoszczy: 88 1130 1017 0020 1510 6720 0215
 • RZGW w Gdańsku: 34 1130 1017 0020 1510 6720 0217
 • RZGW w Gliwicach: 61 1130 1017 0020 1510 6720 0216
 • RZGW w Krakowie: 07 1130 1017 0020 1510 6720 0218
 • RZGW w Lublinie: 77 1130 1017 0020 1510 6720 0219
 • RZGW w Poznaniu: 50 1130 1017 0020 1510 6720 0220
 • RZGW w Rzeszowie: 23 1130 1017 0020 1510 6720 0221
 • RZGW w Szczecinie: 93 1130 1017 0020 1510 6720 0222
 • RZGW w Warszawie: 66 1130 1017 0020 1510 6720 0223
 • RZGW we Wrocławiu: 39 1130 1017 0020 1510 6720 0224