Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Gliwicach powołując się na 8.2 punkt protokołu z 3. posiedzenia Polsko-Czeskiej Komisji ds. Wód Granicznych wdrożył procedurę opiniowania inwestycji na wodach granicznych. Szczegóły jej przeprowadzania wraz ze wskazaniem informacji jakie powinna zawierać dokumentacja projektowa zostały zawarte w załącznych poniżej plikach, które polecamy Państwa uwadze.