Komunikat w związku z rozprzestrzenianiem się w Polsce koronawirusa.

Z uwagi na stan zagrożenia epidemiologicznego, w trosce o zdrowie wszystkich Państwa, do dnia 27 marca 2020 r. zawiesza się wizyty klientów w biurach Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie.

W związku z tym nie będzie możliwe osobiste przeglądanie akt spraw administracyjnych prowadzonych przez organy Wód Polskich, do odwołania. Nie będzie możliwe również uzyskanie bezpośrednio informacji o sprawach, do odwołania. Istnieje możliwość telefonicznego kontaktu z pracownikami poszczególnych jednostek w celu uzyskania informacji na temat etapu, na jakim znajduje się postępowanie.

W przypadku, gdy strony, w związku z otrzymanym zawiadomieniem o prowadzonym postępowaniu, wyrażają chęć zapoznania się z zebranym materiałem dowodowym, zwracamy się z prośbą o poinformowanie o tym fakcie jednostkę prowadzącą postępowanie. Prosimy o przekazywanie korespondencji do właściwych jednostek Wód Polskich wyłącznie drogą pocztową lub w formie elektronicznej. Spowoduje to wydłużenie terminu załatwienia spraw, jednak działanie to ma na celu zapewnienie Państwu możliwości wypowiedzenia się w prowadzonych postępowaniach i nie wpłynie negatywnie na podjęte ostatecznie rozstrzygnięcie.

 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Wody Polskie dokładają wszelkich starań, by zapewniać dobre standardy obsługi tysięcy swoich klientów. Każdy nadzór wodny, zarząd zlewni lub regionalny zarząd  Wód Polskich przyjmie każdy wniosek, nawet jeśli powinien być skierowany do innej jednostki organizacyjnej. Zachęcamy jednak do składania wniosków do właściwych jednostek Wód Polskich, co przyśpiesza ich rozpatrywanie.

Jeśli chcesz uzyskać niezbędne informacje na temat prawidłowego przygotowania dokumentów, właściwego miejsca składania wniosków oraz wniesienia odpowiednich opłat na odpowiedni numer konta, możesz skorzystać ze specjalnie przygotowanej dla klientów Wód Polskich infolinii.

INFOLINIA działa w dni robocze, od poniedziałku do piątku, w godzinach od 7:30 do 15:30, pod numerem telefonu: 22 470 10 00.

Poniżej znajdziesz najważniejsze informacje dotyczące pozwoleń wodnoprawnychzgłoszeń wodnoprawnych i powiadomień. Są one dostępne również w serwisie biznes.gov.pl.

Ocena wodnoprawna
Zamierzasz wybudować urządzenie wodne, zamierzasz korzystać z wód w taki sposób, lub w takim rozmiarze, że może to negatywnie wpływać na możliwość osiągnięcia celów środowiskowych ustalonych dla zasobów wodnych – potrzebujesz oceny wodnoprawnej. Tu się dowiesz, w jaki sposób możesz ją uzyskać.   

Powiadomienie
Przed wykonaniem robót, czynności lub urządzeń wodnych, o których mowa w art. 395 pkt 15 i 16 ustawy Prawo wodne, jest wymagane dokonanie powiadomienia, w przypadku braku obowiązku wydania pozwolenia wodnoprawnego lub przyjęcia zgłoszenia wodnoprawnego.

Zgłoszenie wodnoprawne
Zamierzasz wybudować pomost nad wodą lub wykopać staw? A może chcesz mieć dom albo restaurację na rzece? Możesz zrealizować takie inwestycje, jeśli dokonasz zgłoszenia wodnoprawnego, a nadzór wodny nie sprzeciwi się temu. Tutaj dowiesz się, kiedy i jak złożyć zgłoszenie.

Pozwolenie wodnoprawne 
Chcesz wybudować urządzenie wodne albo planujesz inwestycję wymagającą korzystania z wód lub mogącą wpływać na ich stan? Możesz potrzebować pozwolenia wodnoprawnego. Tutaj dowiesz się, jak uzyskać takie pozwolenie.


Katalog opłat naliczanych i pobieranych przez Wody Polskie
Wody Polskie naliczają i pobierają opłaty za różnego rodzaju sposoby korzystania z wód, m.in. za usługi wodne. Użytkownicy wód uczestniczą w finansowaniu gospodarki wodnej, zgodnie z zasadą zwrotu kosztów, która wynika z unijnej tzw. Ramowej Dyrektywy Wodnej.

 

Zasady gospodarowania mieniem Skarbu Państwa
Wyciąg z Procedury gospodarowania mieniem Skarbu Państwa będącym we władaniu PGW Wody Polskie - Regionalnych Zarządów Gospodarki Wodnej.

Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach
Wody Polskie są organem współdziałającym w postępowaniach prowadzonych przez jednostki samorządowe i inne organy właściwe do wydania decyzji o środowiskowych. Jeśli planujesz przedsięwzięcie, które może znacząco oddziaływać na środowisko, pamiętaj o obowiązku uzyskania oceny oddziaływania na środowisko.

Potwierdzenie zgodności z celami środowiskowymi
Wniosek o wydanie dokumentu potwierdzającego zgodność z celami środowiskowymi dla jednolitych części wód powierzchniowych i podziemnych należy składać do właściwego miejscowo dyrektora regionalnego zarządu gospodarki wodnej w Wodach Polskich.

Procedury opiniowania inwestycji na wodach granicznych
Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Gliwicach powołując się na 8.2 punkt protokołu z 3. posiedzenia Polsko-Czeskiej Komisji ds. Wód Granicznych wdrożył procedurę opiniowania inwestycji na wodach granicznych. Szczegóły jej przeprowadzania wraz ze wskazaniem informacji jakie powinna zawierać dokumentacja projektowa zostały zawarte w załącznych poniżej plikach, które polecamy Państwa uwadze.

Udostępnianie danych z Systemu Informacyjnego Gospodarowania Wodami
Chciałbyś pozyskać informacje bądź dane gromadzone w Systemie Informacyjnym Gospodarowania Wodami? Tutaj dowiesz się, w jaki sposób możesz uzyskać do nich dostęp.

Zwrot gminom utraconych dochodów z tytułu zwolnienia od podatku od nieruchomości
Informacja dla gmin w sprawie wniosków o zwrot utraconych dochodów

Komunikat dla kontrahentów PGW Wody Polskie
Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie (NIP: 527-282-56-16) uprzejmie informuje, że obsługa rachunków bankowych PGW WP prowadzona jest przez Bank Gospodarstwa Krajowego.

Wzory formularzy

Kliknij w powyższy nagłówek aby pobrać odpowiedni formularz.


Skargi i wnioski
Zapoznaj się z informacją o przyjmowaniu i rozpatrywaniu skarg i wniosków w rozumieniu przepisów działu VIII ustawy Kodeks Postępowania Administracyjnego.

Petycje
Zapoznaj się z informacją o petycjach w rozumieniu przepisów ustawy o petycjach.

FAQ
Nie wiesz do kogo złożyć zgłosznie, jak przygotować niezbędne dokumenty? Zastanawiasz się czy Twoje działanie wymaga pozwolenia wodnoprawnego? Zapoznaj się z listą najszczęściej zadawanych pytań i odpowiedzi.