Szanowni Państwo,

od 20.04.2020 r. obowiązuje nowe ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW  w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii, w którym złagodzono wiele ograniczeń obowiązujących do tej pory.

Ogólny zakaz przemieszczania się obowiązywał do 19.04.2020 r. Przypomnijmy: § 5. Do dnia 19 kwietnia 2020 r. zakazuje się na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej przemieszczania się osób przebywających na tym obszarze, (…). 

Obecnie można już się przemieszczać, również w celach rekreacyjnych z zachowaniem środków bezpieczeństwa i dystansu społecznego.

Aktualne zasady w pełnym brzmieniu są dostępne pod linikiem: https://www.gov.pl/web/koronawirus/aktualne-zasady-i-ograniczenia

Jako administrator dróg wodnych życzymy pomyślnych wiatrów i apelujemy o zachowanie wszystkich niezbędnych zaleceń bezpieczeństwa.

Jako archiwum poniżej pozostawiamy link do obowiązujących do 19.04.2020 r. regulacji: Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 31 marca 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii na terytoriom Rzeczypospolitej Polskiej

 

Zb. Łąka Easy Resize

zyczenia Gl 1

Zmienia się klimat i trzeba łapać każdą kroplę wody. Tym zdaniem zaczyna się nasz nowy spot, którym promujemy program Stop suszy! Filmik można zobaczyć na naszym kanale YouTube:

https://www.youtube.com/watch?v=7uNhLdnX370

Chcemy zachęcić wszystkich, żeby wspierali retencję i zagospodarowywali wodę deszczową. Można to robić na wiele różnych sposobów. Każdy z nas może powiedzieć: Stop suszy!

  • Polecamy sianie kwietnych łąk zamiast wodolubnych trawników. Kolorowe i pachnące kwiaty oraz zioła doskonale utrzymują wilgoć w glebie, a dodatkowo wabią pszczoły oraz ptaki. Kwietne łąki nie wymagają intensywnego podlewania, a kosi się je tylko dwa razy do roku – pierwszy raz, gdy już wydadzą nasiona. Taką łąkę można zasiać przed domem ­– na wsi i w mieście, na małych i dużych placach i skwerach. Zamieniajmy więc trawniki na kwietne łąki!
    Więcej o kwietnych łąkach TUTAJ
  • Rolników zachęcamy do korzystania z programów, których celem jest przeciwdziałanie skutkom suszy. Zwłaszcza do pilotażowego programu kształtowania zasobów wodnych na terenach rolniczych. To nowatorskie podejście do zarządzania retencją korytową, odtworzeniem przybrzeżnych rozlewisk rzecznych, budową lub odbudową zastawek na rowach melioracyjnych. Korzystajmy z krajowego programu nawadniania pól!
    Więcej o program dla rolników TUTAJ
  • Wielozadaniowe zbiorniki retencyjne stają się niezbędne, ponieważ coraz częściej doświadczamy skrajnych zjawisk pogodowych – nawalnych deszczy i coraz dłuższych okresów suszy. Dzięki gromadzeniu wód opadowych w małych i dużych zbiornikach, lokalnie poprawia się bilans wodny. Zbiorniki retencyjne, przy nadejściu bardzo intensywnych opadów zmniejszają ryzyko powodzi. Gromadzą też wodę na okres suszy. Zachowamy więc wodę tam, gdzie ona spadła, dzięki zbiornikom retencyjnym.
    Więcej o zbiornikach retencyjnych TUTAJ

Do gospodarowania wodami należy podchodzić bardzo racjonalnie i kompleksowo. W Wodach Polskich realizujemy zadania równoważąc potrzeby gospodarki i rolnictwa oraz środowiska. Wiemy, że trzeba dbać o zasoby wody dzisiaj i dla przyszłych pokoleń. Dlatego zachęcamy wszystkich do działania razem z nami i włączenia się do programu Stop Suszy!
Więcej na: http://stopsuszy.pl/

Nowa nawierzchnia dróg serwisowych, gruntowny remont promenady, nowe oświetlenie – to tylko niektóre z elementów, jakie będą czekać w nadchodzącym sezonie letnim na mieszkańców i turystów, którzy w wakacyjne miesiące przyjadą nad zbiornik Turawa.

Już wkrótce nad akwenem, zwanym także opolskim morzem, pojawi się ciężki sprzęt i ekipy budowlane, które przygotują nową nawierzchnię wysłużonych dróg technicznych wokół zbiornika i zarazem wyremontują często uczęszczaną, zwłaszcza w lecie, promenadę. Całość prac, prowadzonych przez gliwickie Wody Polskie oraz Gminę Turawa, poprzedzi nadchodzące dużymi krokami Międzynarodowe Mistrzostwa Świata Katamaranów TOPCAT – CATAMARAN CUP, które odbędą się w dniach 11-17 lipca br. Mistrzostwa tego typu to swoisty precedens, gdyż do tej pory nie odbywały się one na naszych wodach. Wody Polskie, ceniąc rolę przedsięwzięć związanych ze sportami wodnymi i zarazem jako zarządca turawskiego zbiornika, objęły wydarzenie swoim patronatem.

W związku z planowanymi pracami modernizacyjnymi i tą dużą, prestiżową imprezą, która po raz pierwszy odbędzie się w kraju, w miniony wtorek 10.03.2020r. w siedzibie RZGW w Gliwicach, doszło do spotkania Dyrektora gliwickich Wód Polskich, Łukasza Lange z Wójtem Gminy Turawa, Dominikiem Pikosem. W czasie wizyty omówiono zakres prac i wstępny harmonogram ich realizacji.

Zbiornik Turawa to obiekt wielofunkcyjny. Znajduje się na obszarze administracyjnym gmin Turawa i Ozimek w powiecie opolskim, na rzece Panew i charakteryzuje się maksymalną powierzchnią 2080 ha. Zbiornik ten pełni funkcję przeciwpowodziową oraz ważną rolę rekreacyjną.

 

Szanowni Państwo,
 
Uprzejmie informujemy, iż w związku z pandemią koronawirusa i ryzykiem rozprzestrzeniania się choroby COVID-19, zgodnie ze stanowiskiem Prezesa Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie wszystkie jednostki PGW WP pozostają zamknięte dla interesariuszy zewnętrznych do odwołania. Wszelkie sprawy związane z kompetencjami jednostki będą procedowane korespondencyjnie: pocztą tradycyjną i elektroniczną. W związku z powyższym informujemy również, że zawiesza się publiczne otwarcie ofert składanych w postępowaniach o udzielenie zamówień publicznych na czas wskazanych ograniczeń. Dodatkowe informacje udzielane są telefonicznie.
 
 

Dnia 6 marca br. w czasie jubileuszowej X konferencji miasta Kalety, dotyczącej turystki na terenie gminy, która odbyła się z udziałem gliwickich Wód Polskich omówiono rewitalizację zbiorników Zielona. Potocznie zwane stawami, zbiorniki górny i dolny na rzece Mała Panew, administrowane prze RZGW w Gliwicach, w sezonie letnim przyciągają mieszkańców i turystów, którzy odpoczywają nad wodą. W zasadzie przez cały rok w Zielonej można spotkać wędkarzy i spacerowiczów.

W ostatnim kwartale minionego roku gliwickie Wody Polskie zakończyły szereg prac w obrębie zbiorników, przygotowując tym samym obiekt do kolejnego sezonu letniego. Jak akcentowano w czasie konferencji, za sprawą prowadzonych robót utrzymaniowych ze skarp i dna kanału ulgi oraz rowów usunięto zakrzaczenia i porosty. Konserwacja zbiorników służy przede wszystkim bezpieczeństwu sąsiednich terenów. Gęsta roślinność może limitować spływ wód wysokich i tym samym zagrażać mieszkańcom na wypadek wezbrania. W ramach zaplanowanych prac usunięto również spowodowane przez aktywność bobrów ubytki w korpusie zapory czołowej zbiornika Zielona II. Obecność populacji bobrów na tym obszarze przyczyniała się do pogorszenia stanu technicznego stawów. W toku prac usunięto nory bobrowe zwłaszcza w korpusie zapory czołowej, zaś od strony zbiornika dolnego pojawiło się zabezpieczenie z siatki i narzutu kamiennego, które chroni obiekt przed drążeniem otworów w przyszłości i zniechęca bobry do przebywania na tym obszarze. Celem prac było zwłaszcza odstraszenie zwierząt od miejsc, w których przebywają ludzie i tym samym zachęcenie ich do bytowania na innym odcinku rzeki, z dala od obszaru zamieszkałego. W wyniku prowadzonych prac, dla których uzyskano wszelkie konieczne zgody i pozwolenia nie wyrządzono krzywdy bobrom. O same przeprowadzenie stosownych prac konserwacyjnych zabiegali mieszkańcy i lokalni włodarze. Wody Polskie, widząc taką potrzebę i przeprowadzając wizje terenowe, monitorujące populację bobrów podjęły decyzję o realizacji zadania.

 

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Gliwicach rozpocznie w tym roku długo wyczekiwaną przez mieszkańców Kędzierzyna-Koźla inwestycję pn. „Budowa, rozbudowa wału przeciwpowodziowego rzeki Odry przy miejskiej oczyszczalni ścieków w miejscowości Kędzierzyn-Koźle – etap I”. Długi na bez mała 2 km wał przeciwpowodziowy o nazwie „Kędzierzyn” stanowić będzie o długości 200m w rejonie ul. Gliwickiej.

W dniu 26.02.2020r. ogłoszony został przetarg na wyłonienie Wykonawcy dla przedmiotowej inwestycji. Trwają także prace nad zabezpieczeniem środków finansowych na dalszą realizację projektu. Zakres prac w ramach I etapu inwestycji, której przetarg powinien zostać rozstrzygnięty już w połowie marca br., obejmuje m.in. prace przygotowawcze, wykonanie dróg tymczasowych, roboty ziemne wałowe czy przygotowanie zjazdu wraz z zagospodarowaniem poboczy. Inwestor przedmiotowych robót planuje zakończyć I etap inwestycji jeszcze w tym roku.

Mające powstać obwałowanie ulokowane zostanie na prawym brzegu rzeki Odry. Obiekt hydrotechniczny, usytuowany w pobliżu miejskiej oczyszczalni ścieków, zrekultywowanego składowiska odpadów oraz części dzielnicy Pogorzelec, będzie uzupełniał istniejące już zabezpieczenie. Umiejscowienie nowopowstałego obwałowania w sąsiedztwie tych wrażliwych obiektów znacząco zmniejszy zagrożenie epidemiologiczne dla okolicznych mieszkańców a także skażenia środowiska nieczystościami w przypadku wystąpienia w przyszłości wezbrań powodziowych.

Projekt budowy wału przeciwpowodziowego Odry w miejscowości Kędzierzyn-Koźle to kolejna inwestycja gliwickich Wód Polskich na terenie Opolszczyzny chroniąca jej mieszkańców przed wielką wodą. Równolegle trwa bowiem przetarg na wybór Wykonawcy dla modernizacji polderu Żelazna.

 

Trwają prace budowlane na zbiorniku Racibórz Dolny. Obecnie Wykonawca, tj. konsorcjum firm Budimex S.A. (lider) i Ferrovial Agroman S.A. prowadzi rozbiórkę jazu Studzienna, zwanego potocznie śluzą RAFAKO, porządkuje czaszę zbiornika, wdraża system Aparatury Kontrolno-Pomiarowej (AKPiA), kontynuuje budowę dróg serwisowych oraz realizuje roboty wykończeniowe na zaporach.

Prace budowlane na zbiorniku Racibórz Dolny potrwają do końca maja br. Choć powstający polder osiągnął swoją funkcjonalność z końcem stycznia 2020 roku i zapewnia realizację swojego podstawowego celu, jakim jest ochrona przeciwpowodziowa dla blisko 2,5 mln mieszkańców trzech nadodrzańskich województw: śląskiego, opolskiego i dolnośląskiego, Wykonawca kontynuuje pozostałe prace. Między innymi prowadzona jest rozbiórka jazu Studzienna, która osiągnęła 70% zaawansowania. Obiekt nie pełni już żadnej funkcji hydrotechnicznej, a jego rolę dla gospodarki wodnej przejęły budowle zbiornika Racibórz Dolny.

Inwestycja gwarantuje bezpieczeństwo takim miejscowościom jak Racibórz, Kędzierzyn-Koźle czy Opole a także zmniejsza zagrożenie powodzią na obszarach położonych poniżej, takich jak miasta Brzeg, Oława czy Wrocław. W toku prowadzonej inwestycji zrealizowano dotychczas budowę kluczowych obiektów projektu, jakimi są m.in. Budowla Przelewowo-Spustowa oraz Upust do Odry Miejskiej.

Powstający obiekt hydrotechniczny stanowi ważny element ochrony przeciwpowodziowej górnego dorzecza Odry. Dzięki jego funkcjonowaniu możliwym będzie obniżenie poziomu wód podczas katastrofalnego wezbrania, zapobiegając w ten sposób możliwości wystąpienia powodzi podobnej do tej z 1997r. Polder o powierzchni ponad 26km2 obejmie swoim oddziaływaniem obszar ok. 600km2.

Projekt budowy zbiornika przeciwpowodziowego Racibórz Dolny – polder jest współfinansowany ze środków Banku Światowego, Banku Rozwoju Rady Europy, funduszy unijnych Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020, Budżetu Państwa oraz środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

 

Informujemy, iż Wody Polskie w Gliwicach prowadzą procedurę wyboru Wykonawcy dla realizacji inwestycji pn. „Przebudowa polderu Żelazna. Etap I”.

Inwestor – PGW WP RZGW w Gliwicach w ubiegłym roku zawarł niezbędne dla wykonania przebudowy polderu porozumienie z Miastem Opole oraz umowę o nr RPOP.04.01.00-16-0001.17-01 o dofinansowanie projektu w ramach RPO Województwa Opolskiego z Urzędem Marszałkowskim w Opolu na wykorzystanie środków unijnych dla realizacji przedsięwzięcia. Umowę zawarto w dniu 27 września 2019r.

Po zapewnieniu montażu finansowego dla zadania gliwickie Wody Polskie w dniu 20 stycznia 2020r. wysłały celem opublikowania w Dzienniku Urzędowym UE dokumentację przetargową. Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym przebudowy polderu Żelazna ukazało się w dniu 24 stycznia br. Obecnie trwa realizacja procedury zamówienia publicznego, które wyłoni Wykonawcę prac budowlanych. Gliwickie Wody Polskie m.in. udzielają odpowiedzi na pytania oferentów. Termin zgłaszania ofert upływa 25 lutego br. Umowa zawarta z Wykonawcą będzie obowiązywała do końca stycznia 2023r. Jest to jednocześnie termin zakończenia inwestycji. Równocześnie przygotowywane są postępowania przetargowe na nadzór autorski i nadzór inwestorski dla przedmiotowej inwestycji.

Wody Polskie nadały duży priorytet tej opolskiej inwestycji o charakterze przeciwpowodziowym i dokładają wszelkich starań, by zadanie zrealizować z należytą dbałością oraz zgodnie z harmonogramem.

 

Polder Żelazna jest obiektem istniejącym, wybudowanym przed rokiem 1939. Wymaga przeprojektowania i przebudowy, aby zapewnić ochronę przed powodziami od strony rzeki Odry. Zabezpieczy teren specjalnej strefy ekonomicznej w Opolu, obszary zamieszkałe przy ul. Partyzanckiej oraz teren obwodnicy północnej miasta Opola. Polder zminimalizuje ryzyko powodzi w obszarze miejscowości Sławice, Żelazna, Niewodniki oraz Narok, a także dla Elektrowni Opole wraz z obszarami położonymi poniżej. Przebudowa polderu zwiększy jego powierzchnię około dwukrotnie z obecnych 200 ha do 400 ha, natomiast pojemność przeszło pięciokrotnie, która wyniesie wówczas ok. 10 mln m3 zaś długość obwałowań polderu wyniesie ponad 15 km. Inwestycja pozwoli na niemożliwe w tej chwili kontrolowanie sterowania przepływem w sytuacji wezbrania. Obecnie straty i szkody finansowe, spowodowane przez ewentualne zalanie szacowne są na kwotę ok. 800 mln zł w odniesieniu do samej tylko strefy ekonomicznej miasta Opola. Oznacza to, że koszt inwestycji zwraca się aż kilkakrotnie przy pierwszej powodzi.