Minister Infrastruktury zaprasza wszystkich zainteresowanych na półroczne konsultacje społeczne projektów aktualizowanych planów zarządzania ryzykiem powodziowym (aPZRP) dla obszarów dorzeczy. Konsultacje potrwają do 22 czerwca 2021 r. W tym czasie zaplanowano 28 spotkań konsultacyjnych w całej Polsce. To najważniejszy etap realizowanego przez Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie projektu.

Na terenie administrowanym przez Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Gliwicach wytypowano dwa miejsca spotkań konsultacyjnych:

- Gliwice - 16.02.2021 r.
- Pszczyna - 17.02.2021 r.

 

aPZRP slask

 

Zaplanowane spotkania w lutym 2021 r. odbędą się w formule spotkań online.

Formularze rejestracji dostępne są od 2 lutego 2021 r.

Projekty aPZRP są dostępne na stronie internetowej projektu: https://stoppowodzi.pl/projekty-apzrp/. Uwagi rozpatrywane będą sukcesywnie, a wyniki zostaną opublikowane na stronie http://www.stoppowodzi.pl

Zapraszamy do obejrzenia filmu na temat projektu i konsultacji społecznych projektów aPZRP!

 

Aktualizacja, 12 luty 2021 r.

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Gliwicach prezentuje aktualną sytuacje hydrologiczną na obszarze swojej administracji.

W Regionie Wodnym Górnej Odry stany wód kształtują się w strefie stanów lokalnie niskich, średnich i lokalnie wysokich. Odnotowano przekroczenie stanu ostrzegawczego na wodowskazie Krzywa Góra na rzece Budkowiczance. Na rzece Odrze występuje lód brzegowy, pokrywający max. 40% lustra wody oraz śryż zajmujący je w 20-90%. Odnotowano także występowanie pokrywy lodowej, liczącej od 1-3 cm grubości i zajmującej odcinkami nawet 90% lustra wody. Na Małej Panwi można natomiast zaobserwować pokrywę lodową o grubości ok. 3cm. Pokrywa ona całe lustro wody tej rzeki.

Z kolei w Regionie Wodnym Małej Wisły stany wód kształtują się w strefie stanów niskich, średnich i lokalnie wysokich. Nie odnotowano tu stanów ostrzegawczych ani alarmowych.

Na rzece Wiśle występuje lód brzegowy, zajmując od 20-60% lustra wody, a także śryż pokrywający je w 30-80%.

Na zbiornikach  wodnych zapewnione zostały poziomy piętrzenia zgodnie z instrukcjami gospodarowania wodami w okresie zimowym.

Aktualne prognozy wskazują, że zarówno w dzień jak i w nocy na południu Polski będzie się utrzymywał mróz, możliwe są także przelotne opady śniegu. W chwili obecnej na obszarze administracyjnym Wód Polskich w Gliwicach sytuacja jest stabilna i nie występuje zagrożenie powodziowe. Specjaliści  RZGW w Gliwicach pozostają w gotowości prowadząc wzmożony monitoring sytuacji hydrologiczno-meteorologicznej a także będąc w kontakcie z jednostkami terenowymi.

 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

 

Ostatnie opady śniegu i marznącego deszczu spowodowały powstanie zjawisk lodowych oraz podniesienie poziomu wód w rzekach. Wody Polskie w Gliwicach prezentują aktualną sytuację hydrologiczną w Regionie Wodnym Górnej Odry i Małej Wisły.

W Regionie Wodnym Górnej Odry stany wód kształtują się w strefie stanów lokalnie niskich, średnich i wysokich. Odnotowano jeden stan ostrzegawczy na wodowskazie Krzywa Góra (rzeka Budkowiczanka) z tendencją do dalszego wzrostu.

Na odcinku Odry swobodnie płynącej między granicą Państwa a Kędzierzynem-Koźlem występuje kra lodowa, pokrywająca 20% lustra wody, a także lód brzegowy, pokrywający około 10% lustra wody.

Ze względu na złe warunki atmosferyczne dnia 8 stycznia 2021 r. zamknięty został Kanał Gliwicki oraz Kanał Kędzierzyński. Ponowna żegluga możliwa będzie w przypadku poprawienia się warunków.

Od dnia 12.01.2021 r. do odwołania zamknięto również szlak żeglugowy na rzece Odrze od Stopnia Wodnego Zawada do granicy RZGW w Gliwicach z uwagi na obniżenie wody na Stopniu Wodnym Ujście Nysy. Konieczne było jego rozigliczenie ze względu na przewidywany spadek temperatury. Minusowe temperatury mogą powodować oblodzenie iglic na jazie kozłowo-iglicowym co uniemożliwi prawidłową obsługę obiektu. Pozostawienie jazu zaigliczonego mogłoby przyczynić się do powstania zatoru w przypadku zlodzenia iglic. Ponadto zamknięty dla żeglugi pozostaje szlak żeglugowy na rzece Odrze w Raciborzu do Stopnia Wodnego Zawada z uwagi na niską temperaturę, powodującą zamarzanie kanałów śluzowych. Otwarcie żeglugi nastąpi w momencie poprawy warunków atmosferycznych.

W Regionie Wodnym Małej Wisły sytuacja również pozostaje stabilna. Nie odnotowano żadnych stanów ostrzegawczych i alarmowych.

Odnotowano natomiast występowanie lodu brzegowego o grubości 1-2 cm, który w około 10% pokrywa lustro wody. Zjawisko występuje na terenie działania Nadzoru Wodnego Pszczyna od ujścia rzeki Iłownicy do torów kolejowych w Strumieniu (w którym zawiera sią Zbiornik Goczałkowicki). Na obszarze wód w zarządzie Nadzoru Wodnego w Skoczowie pojawił się śryż pokrywający 50% lustra wody oraz lód brzegowy pokrywający lustro wody w 10%. Powstawanie lodu w takim stopniu nie powoduje ryzyka wezbrania, a w konsekwencji lokalnych podtopień.

Aktualnie sytuacja jest ustabilizowana. Pomimo prognoz, zapowiadających ujemne temperatury oraz lokalne opady śniegu, nie występuje ryzyko wezbrania wód. Na posterunku pozostają również pracownicy Wód Polskich, którzy nieustannie monitorują sytuację.  

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Gliwicach uprzejmie informuje, że w związku z obowiązującymi procedurami na stronie Wód Polskich w Gliwicach w zakładce Strefa klienta/Załatw sprawę zamieszczone zostały informacje dotyczące zasad gospodarowania mieniem Skarbu Państwa.

Zachęcamy do zapoznania się z przedmiotowymi wytycznymi.

 

Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Gliwicach informuje, że od dnia 1 stycznia 2021 r. następuje zmiana siedziby Nadzoru Wodnego w Gliwicach.

 

Zmianie ulega adres Nadzoru Wodnego, który dotychczas znajdował się przy ulicy Góry Chełmskiej.

 

Od dnia 1 stycznia 2021 r. nowy adres siedziby to:

Nadzór Wodny w Gliwicach

ul. Toszecka 101

44-100 Gliwice

 

Zgodnie z art. 89 ust 2 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne, Wody Polskie publikują wzór sprawozdania z realizacji KPOŚK za 2020 rok.

 

Sprawozdawczością objęte są wszystkie aglomeracje ujęte w V AKPOŚK (AKPOŚK 2017). Aglomeracje powinny przedstawiać stan realizacji KPOŚK na dzień 31 grudnia 2020 r., uwzględniając obowiązującą uchwałę (rozporządzenie), nawet jeśli aglomeracje są w trakcie zmiany lub likwidacji. Wypełnioną ankietę sprawozdawczą należy przekazać w wersji papierowej oraz edytowalną wersję elektroniczną (drogą mailową) do właściwego terytorialnie Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej do dnia 28 lutego 2021 r.

W związku z koniecznością przeprowadzenia weryfikacji poprawności i kompletności danych przekazanych w ankiecie sprawozdania z realizacji KPOŚK za 2020 r., niezbędne jest pozyskanie w niej danych umożliwiających późniejszy kontakt z osobami wypełniającymi ankietę. Z uwagi na powyższe prosimy również o zapoznanie się z informacją dotyczącą klauzuli RODO.

Sprawozdania w formie elektronicznej do RZGW Gliwice należy przesyłać na adres email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.Adres do korespondencji: Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Gliwicach, ul. Sienkiewicza 2, 44-100 Gliwice.

Załączniki:

  1. Ankieta - Sprawozdanie z KPOŚK za rok 2020
  2. Klauzula RODO - Sprawozdanie z realizacji KPOŚK za 2020

Strona PGW Wody Polskie BIP:

https://wodypolskie.bip.gov.pl/kzgw/wzor-sprawozdania-z-realizacji-kposk-za-2020-rok.html

Wszystkie informacje odnośnie KPOŚK są również dostępne pod adresem:

https://wody.gov.pl/nasze-dzialania/krajowy-program-oczyszczania-sciekow-komunalnych

Celem rozwoju i usprawnienia śródlądowej drogi wodnej na Odrze w dniu 31.12.2020 r. Dyrektor Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gliwicach Mirosław Kurz podpisał zdalnie z Prezesem firmy wykonawczej PORR S.A. Piotrem Kledzikiem Umowę na wykonanie robót budowlanych na śluzie na stopniu wodnym Januszkowice w województwie opolskim.

Prace realizowane będą w ramach Projektu pn. „Modernizacja śluzy oraz sterowni na stopniu wodnym Januszkowice wraz z przebudową awanportów”. Zakres przedmiotowych robót obejmuje przebudowę istniejącej śluzy małej poprzez jej częściową rozbiórkę i budowę w jej miejscu nowej śluzy o parametrach 190m długości użytkowej i 12m szerokości użytkowej wraz z wyposażeniem technicznym, mechanicznym i hydraulicznym oraz przebudowę istniejącej komory pociągowej. W ramach prac na obiekcie wykonana zostanie także regulacja prawego brzegu rzeki Odry poniżej jazu i wylotu z MEW na stopniu wodnym wraz z wykonaniem opaski brzegowej i przebudową tamy rozdzielczej od wody dolnej, jak również modernizacja infrastruktury i obiektów towarzyszących.

Modernizacja śluzy, podjęta z uwagi na jej intensywną eksploatację, przyczyni się do uzyskania przez administratora obiektu pewności co do bezpieczeństwa jego użytkowania, zarówno przez użytkowników jak i obsługę. Rezultatem zrealizowanej inwestycji będzie także większe wykorzystanie przyjaznego środowisku transportu i utrzymanie parametrów śródlądowych dróg wodnych.

Przekazanie placu budowy planowane jest na pierwszą połowę stycznia 2021 r., tak aby Wykonawca mógł bezzwłocznie rozpocząć prace. Zakończenie inwestycji przewidywane jest na IV kwartał 2023 r. Całkowita jej wartość to 171,52 mln zł. Projekt współfinansowany jest z PROGRAMU OPERACYJNEGO INFRASTRUKTURA I ŚRODOWISKO 2014-2020.

 

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Gliwicach uprzejmie informuje, iż dnia 24.12.2020r. (Wigilia Bożego Narodzenia) RZGW w Gliwicach wraz z jednostkami podległymi bedą nieczynne. W pozostałe dni w okresie świąteczno-noworocznym godziny pracy pozostają bez zmian.

 - - -

 

Z okazji nadchodzących Świąt Bożego Narodzenia

z całego serca życzymy Państwu

dużo zdrowia, pokoju i radości z Narodzenia Pańskiego,

a także aby Nowy Rok obfitował we wszelką pomyślność oraz spełnienie

 

                           o2

Pewność co do bezawaryjności obiektu a także ochrona przyległych obszarów zabudowanych, użytków rolnych oraz infrastruktury technicznej przed niekontrolowanym przepływem wód wezbraniowych - to efekty III etapu inwestycji rozbudowy pompowni wałowej Ciechowice, która odpowiada za odwodnienie zawala rzeki Odry na obszarze 22 km2. Odbiór prac przez inwestora - Wody Polskie w Gliwicach odbył się 17 grudnia 2020 r. w miejscowości Ciechowice w gminie Nędza, w powiecie raciborskim, gdzie zlokalizowany jest ten obiekt hydrotechniczny.

Zrealizowany w bieżącym roku III etap inwestycji objął przebudowę budynku pompowni, wymianę 4 istniejących na obiekcie pomp, wybudowanie nowego budynku zaplecza techniczno-socjalnego, przebudowę komory wlotowej oraz zagospodarowanie terenu. Wykonano także nową halę agregatów, nowe umocnienia z płyt betonowych w zbiorniku wyrównawczym, przeprowadzono przez wał przeciwpowodziowy rzeki Odry cztery rurociągi o średnicy 700 mm, jak również odprowadzono nadmiar wód powierzchniowych cieku Łęgoń do rzeki Odry za pomocą czterech pomp, zainstalowanych w budynku pompowni. Ponadto, wyczyszczono nieckę dolotową i wylotową, wymieniono obarierowanie, w komorze wylotowej zostały zainstalowane nowe klapy zwrotne, a istniejący zestaw hydroforowy został zastąpiony pompą głębinową. Wykonano także nowe instalacje elektryczne, wodociągowe i kanalizacyjne.

Realizacja prac na obiekcie była szczególnie istotna ze względu na znaczne wyeksploatowanie istniejących tu urządzeń. Pompownia powstała w latach 70-tych XX wieku i wymagała gruntownej modernizacji. Trzyetapowa inwestycja przyczyniła się do osiągnięcia odpowiedniej wydajności pompowni, m. in. dzięki wymianie pomp, przywróceniu właściwych parametrów remontowanego zbiornika wyrównawczego oraz przebudowie komory wylotowej.

Efektem przeprowadzonych prac jest osiągnięcie pewności co do sprawności obiektu oraz możliwość prowadzenia bezpiecznego i stabilnego ruchu pompowni, pozwalającego na wykonywanie przerzutów nadmiaru wód deszczowych podczas wezbrań w zlewni potoku Łęgoń. Gdyby nie pompownia w Ciechowicach, każdy długotrwały opad deszczu powodowałby realne zagrożenie podtopieniami w tej miejscowości. Co również ważne, inwestycja nie spowodowała w żaden sposób pogorszenia stanu ekologicznego cieku Łęgoń.

Całość prac sfinansowana została ze środków własnych Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie. Całkowity koszt inwestycji to 6 898 170,87 zł. Wzorem przedmiotowych prac, w ciągu najbliższych kilku lat Wody Polskie w Gliwicach planują również rozpoczęcie modernizacji kolejnego takiego obiektu – przepompowni w Turzu.

Pompownie wałowe stanowią jeden z elementów systemu zabezpieczenia przeciwpowodziowego, stosowany obok zbiorników wielofunkcyjnych, polderów, obwałowań, do przerzutu wód w czasie wezbrań. Są lokalizowane w miejscach newralgicznych. Najczęściej przepompowują wodę z zawala do koryta głównej rzeki. Każdy taki obiekt jest sterowny automatycznie lub ręcznie. Pompownie ze sterowaniem automatycznym nie wymagają stałej obecności obsługi, która jest konieczna tylko w czasie wezbrania. Wówczas obsługa monitoruje i nadzoruje pracę urządzeń i systemów pompowych. Łącznie na obszarze działalności Wód Polskich w Gliwicach pracuje 12 pompowni.

 

Ministerstwo Infrastruktury realizuje projekt „Opracowanie Programu inwestycyjnego w zakresie poprawy jakości i ograniczenia strat wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi”, który finansowany jest z funduszy europejskich w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020.

- Ocena stanu polskiego systemu zaopatrzenia w wodę, a także określenie potrzeb wynikających z obowiązku wdrożenia nowej dyrektywy w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia, wymaga zebrania i przeanalizowania wielu informacji, w szczególności o potrzebach gmin i przedsiębiorstw wodociągowo-kanalizacyjnych.

Dlatego do każdej polskiej gminy zostaną skierowane ankiety zawierające najistotniejsze pytania, pozwalające na ocenę potrzeb finansowych oraz oczekiwań w zakresie zmian w przepisach, czy wsparcia merytorycznego. Ankiety te są istotne z uwagi na środki przeznaczone dla obszaru gospodarki wodno-ściekowej w ramach nowej perspektywy finansowej. Dlatego im więcej gmin weźmie w nich udział, tym większa będzie dokładność szacowanych potrzeb i możliwości finansowania przedsięwzięć zwiększających bezpieczeństwo dostaw wody – powiedział wiceminister infrastruktury Marek Gróbarczyk.

Ankieta sondażowa dostępna jest na stronie: https://arcg.is/zKrW90

Więcej informacji: bit.ly/3ab7cF9

 water drop 2670119 1920