Radni Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego wzięli udział w spotkaniu zorganizowanym przez Wody Polskie w Gliwicach na zbiorniku przeciwpowodziowym Racibórz Dolny. Celem wizyty było zapoznanie się z zasadami funkcjonowania tego obiektu hydrotechnicznego.

Spotkanie odbyło się 16 września 2021 r. i było poświęcone roli, jaką pełni zbiornik w kontekście ochrony przeciwpowodziowej Kędzierzyna-Koźla. Obiekt ten po raz pierwszy swoją funkcjonalność zaprezentował w październiku 2020 r., kiedy zapobiegł ryzyku zalania jednoimiennego szpitala, zlokalizowanego w tym mieście, jednostki strategicznej pod kątem walki z pandemią covid-19. Fala wezbraniowa, powstała wówczas na Odrze w wyniku w obfitych opadów deszczu, została spłaszczona przez zbiornik, dzięki czemu placówka została uchroniona przed poważnymi zniszczeniami.

W trakcie wizyty kędzierzyńscy radni spotkali się z kierownikiem zbiornika oraz z kierownikiem Centrum Operacyjnego Ochrony Przeciwpowodziowej Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gliwicach. Spotkanie to było okazją do zapoznania się z ogólnymi informacjami na temat obiektu, a także z zasadami działania jego sterowni i maszynowni. Ponadto, radni udali się na Budowlę Przelewowo-Spustową, główny element zbiornika, gdzie dokładnie przyjrzeli się mechanizmom regulowania przepływu wody.

 

Wody Polskie w Gliwicach rozpoczynają trzeci etap modernizacji i nadbudowy wału przeciwpowodziowego rzeki Wisły, znajdującego się w Bieruniu-Czarnuchowicach. Głównym celem realizowanych prac jest zabezpieczenie mieszkańców powiatu bieruńsko-lędzińskiego przed niszczycielskimi skutkami zalań i podtopień.

Inwestycja będzie realizowana w ramach projektu, który zakłada umocnienie lewostronnego obwałowania rzeki Wisły w zakresie odcinka km: 1 + 400 – 1 + 780. Oznacza to, że działania prowadzące do modernizacji i nadbudowy obiektu prowadzone będą od ujścia rzeki Przemszy (przejazd wałowy na wysokości posesji przy ulicy Mielęckiego 82) do mostu przy ulicy Warszawskiej (droga nr 44). Odwodnione zostaną również tereny zawala wałów rzeki Przemszy.

Poprzedni etap realizowanego zadania zakończył się w 2019 roku. Dzięki temu wykonano kolejny krok ku zabezpieczeniu powiatu bieruńsko-lędzińskiego przed ewentualnymi stratami spowodowanymi zalaniami i podtopieniami. Wystarczy wspomnieć zniszczenia, które powstały w wyniku powodzi z 1997 i 2010 roku. Wtedy to właśnie wody powodziowe wywołały dotkliwe uszkodzenia infrastruktury i dobytku bierunian. Kilkaset budynków znalazło się pod wodą, a także doszło do zagrożenia epidemiologicznego ze względu na zalaną oczyszczalnię ścieków. Remontowane obwałowanie już teraz chroni w sposób pośredni lub bezpośredni obszar 40 km2 oraz 20 tys. mieszkańców gminy Bieruń.

W zakresie realizowanych prac w ramach rozpoczynającego się III etapu inwestycji, przewidziano m. in. uszczelnienie korpusu wału oraz zagęszczenie jego wierzchniej warstwy. Zostanie także wykonany drenaż w stopie skarpy, który umożliwi odwodnienie zawala na odcinku km 1 + 400 – 1+ 436. Powstanie także droga technologiczna w koronie wału.

Wartość projektu wynosi 1 612 985 zł. Inwestycja zostanie wykonana przez Przedsiębiorstwo Budownictwa Wodnego „HYDROMEX” z Sosnowca. Rzeczowe prace budowlane w obrębie obwałowania rozpoczęły się w poniedziałek 13 września, przekazaniem placu budowy wykonawcy. Ukończenie wszystkich zadań w ramach modernizacji zostało zaplanowane dzień 10 grudnia 2021 r. Poniżej prezentujemy zakres wybranych prac, przewidzianych do realizacji:

 

 • zdjęcie korpusu wału do rzędnej wody miarodajnej;
 • zagęszczenie wierzchniej warstwy istniejącego korpusu walcem wibracyjnym;
 • wyniesienie korony wału do poziomu wody kontrolnej;
 • uszczelnienie korpusu wału;
 • wykonanie drenażu w stopie skarpy odpowietrznej zapewniającego odwodnienie zawala;
 • przebudowa przepustu wałowego;
 • wykonanie drogi technologicznej w koronie wału;
 • wyniesienie korony wału do rzędnych projektowanych wraz z zagęszczeniem oraz pokryciem skarp warstwą min. 30 cm humusu z nasionami traw.

W sobotę 11 września Wody Polskie w Gliwicach, w ramach tegorocznej edycji Industriady, gościły zwiedzających na śluzie Łabędy Kanału Gliwickiego. Impreza zgromadziła kilkaset osób, które z pomocą zatrudnionych na śluzie specjalistów miały możliwość poznania kulisów pracy na tym obiekcie hydrotechnicznym.

W 2021 roku święto Szlaku Zabytków Techniki Województwa Śląskiego odbyło się pod hasłem „Technika. To was zaskoczy!” Właśnie dlatego uczestnicy wydarzenia poznali techniczne aspekty działania śluzy w Łabędach, a dodatkowo z pomocą zaprzyjaźnionego obiektu, jakim była Marina Gliwice, mogli odbyć statkiem rejs po Kanale Gliwickim.

W trakcie imprezy nie zabrakło ciekawostek i legend o obiekcie hydrotechnicznym, który był gospodarzem imprezy. Zwiedzający mogli także sprawdzić swoją wiedzę w quizie o gospodarce wodnej, w którym do wygrania były atrakcyjne gadżety edukacyjne.

Wydarzenie zgromadziło kilkaset osób. Wody Polskie w Gliwicach serdecznie dziękują za zainteresowanie i odwiedziny. Już teraz zapraszamy do udziału w przyszłym roku!

Ruszyły konsultacje społeczne w ramach strategicznej oceny oddziaływania na środowisko VI AKPOŚK.

Dokumentacja sprawy, tj. projekt prognozy oddziaływania na środowisko projektu VI aktualizacji Krajowego programu oczyszczania ścieków komunalnych oraz projekt VI aktualizacji Krajowego programu oczyszczania ścieków komunalnych, jest wyłożona do wglądu w Ministerstwie Infrastruktury przy ul. Nowy Świat 6/12, 00-400 Warszawa, Departament Gospodarki Wodnej i Żeglugi Śródlądowej (III piętro, p. 335) oraz dostępna jest na stronie Ministerstwa Infrastruktury:

https://www.gov.pl/web/infrastruktura/konsultacje-spoleczne-w-ramach-strategicznej-oceny-oddzialywania-na-srodowisko-vi-aktualizacji-krajowego-programu-oczyszczania-sciekow-komunalnych

Wszyscy zainteresowani, mają możliwość zapoznania się z dokumentacją sprawy oraz składania uwag i wniosków do Ministra Infrastruktury w terminie od 31 sierpnia 2021 r. do 20 września 2021 r.:

 • drogą elektroniczną na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. w tytule wiadomości wpisując „konsultacje społeczne VI AKPOŚK" oraz id aglomeracji;

 • drogą pocztową, na podany powyżej adres Ministerstwa Infrastruktury z dopiskiem „konsultacje społeczne VI AKPOŚK" oraz id aglomeracji;

 • osobiście, w formie pisemnej lub ustnie do protokołu w miejscu wyłożenia projektu dokumentu, tj. w siedzibie Ministerstwa Infrastruktury (adres podany powyżej).

Forma zgłaszania uwag:

 • Uwagi do części tabelarycznej projektu VI AKPOŚK należy zgłaszać na formularzu dostępnym na stronie Ministerstwa Infrastruktury w formie edytowalnej oraz w formie skanu dokumentu tożsamego z wersją edytowalną, opatrzonego podpisem wójta, burmistrza, prezydenta miasta lub osoby upoważnionej.

 • Uwagi do części opisowej projektu VI AKPOŚK oraz projektu prognozy oddziaływania na środowisko należy zgłaszać na formularzu dostępnym na stronie Ministerstwa Infrastruktury w formie edytowalnej oraz w formie skanu dokumentu tożsamego z wersją edytowalną, opatrzonego podpisem wójta, burmistrza, prezydenta miasta lub osoby upoważnionej.

Uwagi lub wnioski, złożone po upływie terminu trwania konsultacji pozostawia się bez rozpatrzenia. Organem właściwym do rozpatrywania uwag jest Minister Infrastruktury.

Resort gospodarki wodnej oferuje Państwu wszelkie możliwe wsparcie w przedmiotowym procesie.
Na wypadek pytań lub wątpliwości dotyczących konsultacji społecznych oraz konsultowanych dokumentów prosimy o kontakt na numery telefonów:

 • (22) 37-51-303

 • (22) 37-20-229

 • (22) 58-38-540

 • (22) 58-38-966

pod którymi uzyskają Państwo ewentualne dodatkowe informacje.

 

KPOŚK 09.2021 zdj w tresci plik

 

Szanowni Państwo,

z dniem 20 września 2021 r. upływa termin przekazywania uwag w konsultacjach społecznych strategicznej oceny oddziaływania na środowisko VI aktualizacji Krajowego programu oczyszczania ścieków komunalnych VI AKPOŚK. Aby ułatwić Państwu pracę z formularzem zgłaszania uwag do projektu AKPOŚK 2021 (VI AKPOŚK), publikujemy listę najczęściej zadawanych pytań dotyczących uzupełniania wspomnianego formularza wraz z odpowiedziami. Dokument "VI AKPOŚK FAQ" powstał na podstawie kilkudziesięciu rozmów telefonicznych przeprowadzonych przez pracowników Wód Polskich od dnia 31.08.2021 r.

Zestawienie odpowiedzi na najczęściej pojawiające się pytania w zakresie uzupełniania ankiet VI AKPOŚK

Niestety nie na wszystkie pytania można udzielić standardowych odpowiedzi, dlatego biorąc pod uwagę Państwa potrzeby kontynuujemy wsparcie telefoniczne w przedmiotowym procesie konsultacji społecznych. Na wypadek pytań lub wątpliwości dotyczących aktualizacji KPOŚK prosimy o kontakt na numery telefonów naszych pracowników:

 • (22) 37-51-303

 • (22) 37-20-229

pod którymi uzyskają Państwo dodatkowe informacje.

Dnia 1 września 2021 r. ruszył nabór do kolejnej edycji programu „Szkoła Przyjazna Wodzie – Aktywni Błękitni”. Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Gliwicach zaprasza szkoły podstawowe do udziału w autorskim projekcie edukacyjnym Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie. Główną ideą prowadzonych działań jest propagowanie prawidłowych postaw, dotyczących lokalnej gospodarki wodnej oraz zasad bezpiecznej rekreacji w obszarze zbiorników wodnych.

Już po raz drugi, w ramach „Aktywnych Błękitnych”, Wody Polskie w Gliwicach angażują się w edukację wodną i ekologiczną najmłodszych. W myśl zasady nauki u podstaw, na obszarze zarządzanym przez gliwickie RZGW (województwo śląskie i opolskie) prowadzone będą działania dedykowane uczniom szkół podstawowych z klas I-VIII. Nabór do programu rozpoczął się 1 września 2021 r. i zakończy 31 października 2021 r. Druga edycja projektu potrwa cały rok szkolny do 24 października 2022 r.

Głównym celem programu jest przekazywanie wiedzy z takich obszarów jak lokalna gospodarka wodna, w tym m. in. zasady zrównoważonego wykorzystywania zasobów wodnych w celu uniknięcia suszy albo zasady zachowania w trakcie powodzi i minimalizowanie ich skutków. Istnieje wiele sposobów, które może wykorzystać każdy z nas, aby ochronić się w trakcie kataklizmu. Właśnie dlatego tak ważne jest, aby znać metody, które z powodzeniem zwiększą poziom bezpieczeństwa w przypadku konieczności ratowania zdrowia i życia w czasie wystąpienia wielkiej wody. Regularnie występujące w Polsce powodzie, szczególnie w okresie wiosenno-jesiennym sprawiają, że realizowane zagadnienia stają się jeszcze bardziej istotne. Co więcej, od wielu lat wspomina się, że nasz kraj zmaga się z niedoborami zasobów wodnych. Brak zmiany kierunku działania spowoduje, że w przyszłości dzisiejsze pokolenie 7-14 latków zmagać się będzie z regularnymi suszami, które będą naszą zmorą. Lekcje w trakcie trwania projektu prowadzone są przez nauczycieli-koordynatorów oraz specjalistów Wód Polskich. Ponadto, uczniowie mogą liczyć na lekcje terenowe, które dodatkowo pozwalają na przybliżenie zagadnień dotyczących środowiska wodnego w najbliższym otoczeniu, w tym wycieczki na wybrane obiekty hydrotechniczne.

Ważną częścią są również spotkania ze służbami mundurowymi oraz ratowniczymi, które prowadząc rozmowy z uczestnikami oraz pokazy wodne z prezentacją sprzętu, przekazują przydatne informacje z zakresu bezpieczeństwa w trakcie rekreacji na zbiornikach wodnych. Zdobywana wiedza często rozwija przyjęty przez podstawę programową zakres tematów, a nawet wychodzi poza jego ramy.

Pierwsza edycja „Aktywnych Błękitnych” okazała się dużym sukcesem, pomimo wielu trudności spowodowanych sytuacją pandemiczną. Do udziału zgłosiło się kilkadziesiąt placówek, które w ciągu roku szkolengo brały udział w licznych spotkaniach edukacyjnych realizowanych przez Wody Polskie w Gliwicach, a także korzystały z materiałów dostępnych na stronie internetowej. Nie obyło się także bez spotkań z przedstawicielami służb. W trakcie trwania programu współpracowały z nami Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej oraz Komenda Wojewódzka Policji w Katowicach oraz Komenda Wojewódzka Policji w Opolu i Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe Województwa Opolskiego. Uczniowie zwiedzili m. in. śluzę w Dzierżnie, czy zbiornik Racibórz Dolny. Wody Polskie organizowały również spotkania terenowe, w trakcie których wspólnie z uczestnikami omawiano zagadnienia z zakresu lokalnego ekosystemu wodnego.

Zapraszamy wszystkie szkoły do udziału w naszym programie. Wspólnie możemy zadbać o dobrą przyszłość dla kolejnych pokoleń. Materiały edukacyjne, w tym dokumenty wymagane w procesie zgłaszania do udziału, znajdują się na stronie https://gliwice.wody.gov.pl/nasze-dzialania/aktywni-blekitni Dodatkowo zapraszamy do kontaktu z naszą jednostką. Osobą koordynującą projekt jest pan Tomasz Biela dostępny pod numerem telefonu 32 777 49 73 oraz adresem email Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

Ostatnie dni obfitują w intensywne opady deszczu połaczone z burzami, które zaobserwować można w Regionach Małej Wisły i Górnej Odry. Wody Polskie w Gliwicach prezentują aktualne informacje, dotyczące sytuacji hydrologicznej. 

*****************************************

Aktualizacja komunikatu hydrologicznego (stan na 2.09.2021 r. godz. 13:00)

Mając na uwadze zanik opadów deszczu oraz ciągłe obniżanie się stanów wody na posterunkach wodowskazowych, Wojewoda Śląski Jarosław Wieczoek odwołał pogotowie przeciwpowodziowe na terenie powiatu bielskiego, cieszyńskiego, żywieckie oraz miasta Bielsko-Biała. Pogotowie zostało wprowadzone dnia 31 sierpnia ze względu na intensywne opady deszczu, które obejmowały również wspomiane wcześniej obszary.

 

*****************************************

Aktualizacja komunikatu hydrologicznego (stan na 2.09.2021 r. godz. 11:00)

Powoli stabilizuje się sytuacja w Regionie Małej Wisły i Górnej Odry.

Stany wody w Regionie Wodnym Małej Wisły kształtują się w strefie stanów średnich oraz wysokich. Stany alarmowe odnotowano na posterunku wodowskazowym Brynica i Kozłowa Gora (rz. Brynica), Jawiszowice (Wisła), Mizerów Borki (Pszczynka), Stany ostrzegawcze z kolei na wodowskazie Skoczów, Wisła, Goczałkowice, Bieruń Nowy, Ustroń-Obłaziec, Wisła Czarne (rz. Wisła) oraz na wodowskazach Bojszowy (Gostynia), Łagisza i Przeczyce (Przemsza) oraz Kuźnica Sulikowska (Mitręga). Przy braku opadów następuje ciągłe obniżanie się poziomu wód.

W Połomii (gmina Tworóg) doszło do rozlania rzeki Brzeźnicy na przyległe tereny: łąki, ogródki i garaże. Zdarzenie miało miejsce powyżej ulic Pyskowickiej i Wyzwolenia. Podobna sytuacja miała miejsce na rzece Brynica, gdzie także nastąpiło lokalne podtopienie łąk poniżej i powyżej wodowskazów Brynica oraz Piwoń. Obecnie nie występuje zagrożenie dla ludzi oraz infrastruktury. Zalanie pół i zabudowań spowodowało także wystąpienie wód Potoku Ożarowickiego. Dodatkowo, zalania terenów przyległych oraz domów zgłoszano w Strzyżowicach (powiat będziński). Do zdarzenia doszło na cieku Wielonka przy ul. Granicznej. Interweniować musiała Straż Pożarna.

W Regionie Górnej Odry stany alarmowe odnotowano na wodowskazie Grabówka (rz. Bierawka) oraz Krupski Młyn (Mała Panew). Stany ostrzegawcze występują na wodowskazach Krzyżanowice, Ujście Nysy Kłodzkiej, Krapkowice, Racibórz-Miedonia (rz. Odra) oraz na wodowskazie Ozimek i Staniszcze Wielkie (Mała Panew). Stan wód cały czas się obniża.

W dalszym ciągu obowiązuje zakaz żeglugi na Kanale Gliwickim od śluzy Dzierżno do ujścia Odry.

Wody Polskie pozostają w gotowości, monitorując stany wód oraz współdziałając ze słuzbami zarządzania kryzysowego.

 

*****************************************

Aktualizacja komunikatu hydrologicznego (stan na 1.09.2021 r. godz. 16:00)

W ciągu dnia na terenie RZGW Gliwice odnotowano lokalne podtopienia. Woda wystąpiła z koryta cieku Ławeckiego (miejscowość Lędziny), gdzie zalana została piwnica i podwórko na terenie kilku budynków mieszkalnych. Woda zalała również pola i łąki w Ożarowicach. W miejscowości Połomia w gminie Tworóg wody rzeki Brzeźnicy rozlały się na przyległe tereny: łąki, ogródki i garaże domostw. Łąki i tereny zielone zostały również zalane przez rzekę Mała Panew w Kaletach. Z brzegów wystąpił potok Ożarowicki, zalewając okoliczne zabudowania i pola. Wody Polskie w Gliwicach otrzymały dziś również zgłoszenie zalania budynków mieszkalnych i pobliskich terenów od strony cieku Wielonka w miejscowości Strzyżowice. 

Na Brynicy utrzymuje się alarmowy stan wód, koryto rzeki jest wypełnione w ponad 100%, występują lokalne podtopienia łąk w okolicach wodowskazu, jednak na chwilę obecną nie ma zagrożenia dla ludzi i infrastruktury. Całkowicie wypełnioną wodą pozostaje także koryto rzeki Przemszy na wysokości wodowskazu Piwoń, powyżej niego doszło do lokalnych podtopień łąk. Również tutaj nie jest jednak spodziewane wystąpienie zagrożenia dla mieszkańców i zabudowań. 

W związku ze zmniejszaniem się intensywności opadów deszczu i ich zanikaniem w regionie sytuacja hydrologiczna powoli stabilizuje się. Wody Polskie w Gliwicach w dalszym ciągu monitorują jednak stany wód w rzekach i współdziałają ze służbami zarządzania kryzysowego.

 

*****************************************

Aktualizacja komunikatu hydrologicznego (stan na 1.09.2021 r. godz. 11:00)

W Regionie Wodnym Górnej Odry i Małej Wisły obowiązują ostrzeżenia hydrologiczne, kolejno 2 i 3 stopnia. Z uwagi na opady deszczu, które utrzymywały się na południu Polski przez całą noc oraz dzisiaj nad ranem, przewiduje się dalszy wzrost stanów wód w rzekach na tym obszarze.

Stany wód w Regionie Wodnym Górnej Odry i Małej Wisły kształtują się w strefie stanów wysokich, przekroczone zostały również stany ostrzegawcze i alarmowe, zwłaszcza na Wiśle i jej dopływach. Alarmowy poziom odnotowano na wodowskazach Brynica, Kozłowa Góra, Piwoń, Grabówka, Ustroń-Obłaziec, Skoczów, Wisła, Cieszyn, Mikuszowice, Goczałkowice, Jawiszowice i Mizerów Borki. Z kolei stany ostrzegawcze przekroczone zostały na posterunkach wodowskazowych Wisła-Czarne, Istebna, Górki Wielkie, Radocha, Bojszowy, Łagisza, Kuźnica, Czechowice-Bestwina, Krupski Młyn, Gliwice, Bieruń Nowy, Czechowice-Dziedzice, Podkępie, Chałupki, Krzyżanowice, Racibórz-Miedonia, Branice oraz Racławice Śląskie. Na wodowskazie Miedonia obecny stan wód kształtuje się na poziomie 433 cm, został więc przekroczony stan alarmowy, trend pozostaje jednak bez zmian.

Zbiorniki przeciwpowodziowe znajdujące się na terenie RZGW w Gliwicach, w tym także Polder Buków oraz zbiornik przeciwpowodziowy Racibórz Dolny, zachowują rezerwę powodziową oraz pozostają w gotowości do działania.

W nocy Wódy Polskie w Gliwicach odebrały zgłoszenie o zalaniu piwnicy w domu wielorodzinnym w miejscowości Pyskowice, przy ul. Mickiewicza. Na miejsce udała się Straż Pożarna i wypompowała wodę z budynku. Poza tym, odnotowano lokalne podtopienia nieużytków rolnych i powalone drzewa w korycie rzek.

Na chwilę obecną nie występuje zagrożenie powodziowe, na obszarze zlewni Górnej Odry i Małej Wisły obserwuje się również zanikające opady. Wraz z czwartkiem sytuacja powinna się powoli stabilizować. Wody Polskie w Gliwicach pozostają jednak w dalszym ciągu w gotowości, na bieżąco monitorując sytuację i utrzymując kontakt ze służbami zarządzania kryzysowego.

 

*****************************************

Aktualizacja komunikatu hydrologicznego (stan na 31.08.2021 r. godz. 21:00)

Na wodowskazie Brynica przekroczony został stan alarmowy. Znaczne ilości wody wypełniają koryto rzeki w 90%. Przy dalszych tak intensywnych opadach możliwe są lokalne podtopienia łąk poniżej wodowskazu. Obecnie na tym obszarze nie występuje jednak zagrożenie dla ludzi i infrastruktury.

Poziom wód podnosi się również na innych posterunkach wodowskazowych w Regionie Wodnym Małej Wisły: Kozłowa Góra, Szabelnia (rzeka Brynica) oraz Piwoń (rzeka Przemsza). Alarmowe stany wód osiągnięte zostały także na wodowskazach Jeleń i Wisła-Czarne, ostrzegawcze natomiast na posterunkach: Radocha, Grabówka, Istebna, Podkępie, Ustroń-Obłaziec, Wisła, Skoczów, Goczałkowice, Jawiszowice, Bojszowy, Łagisze, Kuźnica, Mikuszowice, Czechowice-Bestwina, Krupski Młyn, Gliwice i Mizerów-Borki.

W powiecie bielskim, cieszyńskim, żywiecki oraz w mieście Bielsko-Biała w dalszym ciągu odnotowywane są intensywne opady deszczu. Do godzin porannych dnia 1 września w województwie śląskim spodziewane są opady deszczu, których suma miejscami może osiągnąć do 80 mm. W Regionie Górnej Odry sytuacja pozostaje ustabilizowana. 

Nieustannie prowadzony jest wzmożony monitoring rzek. Wody Polskie w Gliwicach pozostają w gotowości i kontakcie ze służbami zarządzania kryzysowego.

 

*****************************************

Aktualizacja komunikatu hydrologicznego (stan na 31.08.2021 r. godz. 18:00)

Z uwagi na dalsze przewidywane silne opady deszczu, a także rosnący stan wód, z dniem 31.08.2021 r. od godz. 14:00 Wojewoda Śląski zarządził pogotowie przeciwpowodziowe na terenie powiatu bielskiego, żywieckiego, cieszyńskiego oraz miasta Bielska-Białej. 

W związku z sytuacją, Wody Polskie prowadzą wzmożony monitoring rzek, pozostając w stałej gotowości oraz w kontakcie ze służbami zarządzania kryzysowego.

  

*****************************************

Aktualizacja komunikatu hydrologicznego (stan na 31.08.2021 r. godz. 11:00)

W Regionie Wodnym Małej Wisły stan ostrzegawczy z tendencją wzrostową odnotowano na posterunku wodowskazowym Kozłowa Góra na rzece Brynicy. Na tym samym cieku na wodowskazie Szabelnia występuje natomiast trend malejący. Stan ostrzegawczy został również przekroczony na rzece Pszczynce na wodowskazie Mizerów Borki. Poziom wody w tym miejscu pozostaje niezmienny. Ponadto, w tym regionie występuje jeden stan alarmowy zaobserwowany na wodowskazie Brynica z tendencją rosnącą.

W Regionie Górnej Odry sytuacja jest stabilna. Stan ostrzegawczy odnotowano jedynie na posterunku wodowskazowym Gliwice na rzece Kłodnica. 

Na zbiorniku Racibórz Dolny oraz na polderze Buków zachowana została rezerwa powodziowa. Obydwa obiekty pozostają w gotowości do działania. 

W dalszym ciągu prognozowane są opady o natężeniu umiarkowanym i silnym. Wody Polskie prowadzą wzmożony monitoring rzek, pozostając w kontakcie ze służbami zarządzania kryzysowego. 

Nawiązując do przekazu w przestrzeni publicznej, dotyczącego procedury taryfowej względem cen i stawek tytułem zbiorowego zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie w Gliwicach (dalej: Wody Polskie) przypomina, że jego rolą jest weryfikacja zasadności stawek proponowanych przez podmioty odpowiedzialne za zaopatrzenie w wodę oraz odprowadzanie ścieków tj.: przedsiębiorstwa wodno-kanalizacyjne, spółki wodne, zakłady budżetowe, jednostki budżetowe, spółdzielnie czy działalności gospodarcze.

Priorytetem regulatora – Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gliwicach – jest ochrona konsumentów przed nieuzasadnionym wzrostem cen z tytułu dostarczania wody i odprowadzania ścieków. Propozycje cen za zaopatrzenie w wodę i odbiór ścieków ustalane są przez podmioty wskazane wyżej, a następnie składane we wniosku taryfowym do Wód Polskich. Dyrektor RZGW w Gliwicach weryfikuje, czy zaproponowane kwoty są uzasadnione. Jeśli tak – wniosek zostaje zatwierdzony, natomiast jeśli ustalone ceny są zbyt wysokie i nie znajdują uzasadnienia w przeprowadzonych analizach – Dyrektor RZGW w Gliwicach odmawia zatwierdzenia taryfy.

Taka sytuacja miała miejsce m.in. w przypadku jednostki budżetowej, która odpowiada za zbiorowe dostarczanie wody i odprowadzanie ścieków dla 1390 mieszkańców gminy Woźniki (woj. śląskie). We wniosku, który wpłynął do Wód Polskich w lutym br., jednostka proponowała wzrost cen o ponad 30%. Po analizie złożonego wniosku i jego weryfikacji Dyrektor RZGW w Gliwicach w kwietniu br. wydały decyzję odmową, nie znajdując uzasadnienia dla takiego wzrostu i obciążenia kosztami wody oraz odprowadzania ścieków, mieszkańców. W wyniku działań podjętych przez regulatora Wnioskodawca złożył ponowny, poprawiony wniosek, w którym zaproponowana taryfa, po szczegółowej weryfikacji została zaakceptowana.

Jak wynika z powyższego, mylnym jest utożsamianie roli regulatora – Dyrektora RZGW z jednostronnym ustalaniem lub narzuceniem cen i stawek za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków. Dyrektor RZGW w Gliwicach zatwierdza (lub odmawia zatwierdzenia) cen ustalanych przez podmioty działające na obszarze gmin, odpowiedzialne za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków.

 

Wody Polskie w Gliwicach nieprzerwanie prowadzą działania, które mają na celu ochronę przeciwpowodziową mieszkańców województwa opolskiego. Dwie inwestycje – przebudowa polderu Żelazna oraz budowa i rozbudowa wału przeciwpowodziowego rzeki Odry przy miejskiej oczyszczalni ścieków w miejscowości Kędzierzyn-Koźle, przyczynią się do zwiększenia bezpieczeństwa i uniknięcia strat powodowanych przez wielką wodę, która już nie raz wyrządziła szkody na Opolszczyźnie.

 

Polder Żelazna jako element hydrowęzła Opole jest jednym z kluczowych dla ochrony przeciwpowodziowej terenów mieszkalnych i inwestycyjnych Opola oraz okolicznych gmin. Obiekt powstały przed 1939 rokiem przechodzi właśnie gruntowną przebudowę i rozbudowę. Zabezpieczy obszar, rozciągający się od terenu specjalnej strefy ekonomicznej w Opolu, przez zamieszkałe tereny przy ul. Partyzantów, dzielnicę Sławice aż do obwodnicy północnej miasta Opola. Dodatkowo zabezpieczone zostaną miejscowości Żelazna, Dąbrowa i Dobrzeń Wielki. Modernizacja, której zakończenie planowane jest na 2023 rok, spowoduje dwukrotną rozbudowę polderu z 200 do 400 ha. Już teraz szacuje się, że powstanie obiektu pozwoli na ochronę mienia o wartości co najmniej 800 mln zł. Koszt realizowanego obecnie, I etapu inwestycji wyniesie około 90 mln. Wartość całego przedsięwzięcia zwróci się więc kilkukrotnie już przy pierwszej powodzi.

 

Inwestycja została podzielona na dwie części, z których pierwsza dotyczy prac ziemnych, takich jak budowa i przebudowa wałów przeciwpowodziowych wraz z budową i przebudową obiektów towarzyszących. W drugiej części przebudowana zostanie przepompownia Żelazna oraz jej obiekty towarzyszące. Docelowo nowy obiekt będzie retencjonował 9,7 mln m3 wody.

 

Dotychczas, w ramach prac ziemnych trwa budowa nowych i rozbudowa istniejących obwałowań na długości ok 11 km. W obrębie robót o tym charakterze wykonawca zrealizował obszerne prace przygotowawcze, wykonał drogi techniczne, place składowe, przebudował kolidującą z wałem linię niskiego napięcia. Równolegle trwają także prace związane z budową mobilnych pompowni, które będą funkcjonowały w kilku miejscach polderu. W ramach tego frontu robót powstały m.in. ważne dla dalszego ich przebiegu, grodze stalowe. Przygotowano także podłoże pod betonowanie płyt dennych, poprzedzone koniecznymi wykopami. Trwa jednocześnie przebudowa wybranych przepustów wałowych i drogowych. Wykonawca realizuje także przebudowę przewału dolnego na wale „Polder Żelazna”.

 

Uprzednio przygotowano obiekt na potrzeby prac budowlanych. Na polderze powstają kolejne kluczowe elementy zbiornika. Przede wszystkim rozebrany został istniejący zbiornik wyrównawczy. Przygotowano również podłoże pod konstrukcję nowego zbiornika, który powstanie w miejsce starego. Wykonano także dno konstrukcji pod budowlę wlotową do zbiornika wstępnego. Ponadto, odmulono dno budowli wylotowej, przeprowadzono jej reprofilację oraz oczyszczono koryto kanału odpływowego. Zdemontowano armaturę przepompowni, złożoną m.in. z 6 zestawów pompowych, wykonano reprofilację betonów na ścianach wszystkich komór czerpnych i ścianach wszystkich wlotów do tych komór. Reprofilacji poddano także całości ścian (bez sufitów) w hali pomp. Wykonano izolację i ocieplenie budynku przepompowni. Na ukończeniu są prace nad wykopaniem rowu, łączącego koryto rzeki Ryjec z Kanałem Półwieś.

 

Inwestycja przebudowy polderu Żelazna współfinansowana jest z funduszy Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego, środków Miasta Opole, oraz środków Wód Polskich.

 

- Jednym z kluczowych zadań realizowanych przez Wody Polskie jest dbałość o bezpieczeństwo mieszkańców i ochrona przed powodzią. Cieszymy się, że takie inwestycje, jak przebudowa polderu Żelazna spowodują poprawę jakości życia opolan oraz okolicznych miejscowości. Zbiornik umożliwi ochronę przed niszczycielskimi skutkami powodzi, występujących z częstotliwością raz na 33 lata. Zapewne wiele osób ma jeszcze w pamięci szkody, które wyrządziła na Opolszczyźnie powódź z 1997 i 2010 roku. Dzięki nowemu obiektowi będziemy mogli uniknąć podobnych sytuacji – mówi Mirosław Kurz, dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gliwicach.

 

Również w Kędzierzynie-Koźlu prowadzone są działania ochronne, gdzie budowany i rozbudowywany jest wał przeciwpowodziowy przy miejskiej oczyszczalni ścieków. Obiekt został objęty pracami modernizacyjnymi już w 2020 r. w ramach projektu „Budowa, rozbudowa wału przeciwpowodziowego rzeki Odry przy miejskiej oczyszczalni ścieków w miejscowości Kędzierzyn-Koźle – etap I”. Wtedy wykonane zostały prace przygotowawcze, drogi tymczasowe i roboty ziemne wałowe. Przygotowane zostały również zjazdy wraz z zagospodarowaniem poboczy. Zadania te zostały zakończone jeszcze w tym samym roku. Aktualnie prowadzona inwestycja jest kontynuacją poprzednich prac.

 

W drugim etapie, podobnie jak i pierwszym, prowadzone działania mają na celu ochronę oczyszczalni ścieków oraz zrekultywowanego składowiska odpadów. Wał zostanie uszczelniony i rozbudowany na odcinku około 2 kilometrów, co pozwoli zapobiec zalaniu wspomnianych wcześniej miejsc i związanemu z tym ryzyka skażenia środowiska i zagrożenia epidemiologicznego. Ponadto, na terenie obszaru chronionego znajdzie się część dzielnicy Pogorzelec i zlokalizowane w jej pobliżu ogródki działkowe.

 

W ramach już wykonanych robót przebudowano kablowe i napowietrzne linie energetyczne na obszarze wału, a także zabezpieczono sieć teletechniczną. Dodatkowo przeprowadzono roboty umocnieniowe na rowach oraz zbudowano warstwy konstrukcyjne wału na poszczególnych odcinkach. Wykonane zostaną także prace związane z budowlami towarzyszącymi obiektowi, takimi jak: drogi, rowy, drenaże, przepusty wałowe oraz przejazdy wałowe.

 

Przedmiotowa inwestycja wykonana zostanie kosztem ponad 12 mln zł, z czego I etap zadania to 1,6 mln zł. Projekt finansowany jest ze środków własnych Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, przy współfinansowaniu w wysokości 440 tys. zł przez Urząd Miasta w Kędzierzynie-Koźlu, przekazanym na opracowanie dokumentacji. Planowany termin ukończenia robót na tym obiekcie to listopad 2021 r.

rainy day 3443977 1920 Easy Resize

 

Aktualizacja komunikatu hydrologicznego (stan na 6.08.2021 r. godz. 10:30)

Sytuacja w Regionach Wodnych Górnej Odry i Małej Wisły powoli stabilizuje się. Stany wód kształtują się w strefie stanów średnich i wysokich. Stany ostrzegawcze odnotowano na wodowskazach: Chałupki, Krzyżanowice, Racibórz –Miedonia, Grabówka, Gliwice, Brynica, Jawiszowice, Goczałkowice, Czechowice – Dziedzice, Bieruń Nowy oraz Wisła Czarne. Stany alarmowe przekroczone zostały natomiast na posterunkach wodowskazowych: Mizerów Borki, Pszczyna, Kozłowa Góra oraz Bojszowy.

W godzinach porannych Centrum Operacyjne Ochrony Przeciwpowodziowej w RZGW Gliwice otrzymało zgłoszenie o wystąpieniu z koryta cieku Ławeckiego przy ul. Zamkowej w miejscowości Lędziny. W wyniku wylania potoku podtopiony został jeden dom mieszkalny, tereny rolne oraz droga gminna. W chwili obecnej w miejscu zdarzenia pracuje Państwowa Straż Pożarna, która wypompowuje wodę z zalanego terenu. Na obszar powiatu bieruńsko-lędzińskiego z wizją terenową udał się Dyrektor Zarządu Zlewni w Katowicach Stefan Mojżeszek wraz ze swoim Zastępcą Janem Grygierem, którzy wspólnie ze służbami Wód Polskich monitorują sytuację. Ulega ona stabilizacji. Reżim wód w pozostałych ciekach regionu został zachowany, nie przewiduje się podtopień.

Ze względu na przekroczenie stanu ostrzegawczego na wodowskazie Racibórz Miedonia na rzece Odrze w dniu 06.08.2021r. zamknięta dla żeglugi została Odrzańska Droga Wodna.

Z związku z występującymi wciąż w regionie opadami deszczu, sytuacja na rzekach do godzin wieczornych pozostanie bez zmian. Prognozy meteorologiczne przewidują jednak ich osłabienie w godzinach popołudniowych oraz najbliższych dniach, gdy będą miały jedynie przelotny charakter. Na terenie Wód Polskich w Gliwicach w ciągu najbliższych 48 godzin nie występuje zatem zagrożenie powodziowe.

 

*****************************************

Na południu kraju obserwowane są intensywne, wielkopowierzchniowe opady deszczu, które według prognoz IMGW będą się utrzymywać przez cały dzisiejszy i jutrzejszy dzień. Prognozy hydrologiczne przewidują związane z tym wzrosty stanów wód w zlewniach Małej Wisły i Górnej Odry. Obecnie kształtują się one w strefie stanów niskich, średnich i lokalnie wysokich, możliwe jest jednak przekroczenie stanów ostrzegawczych, miejscami także alarmowych, zwłaszcza na dopływach głównych rzek w regionie.

Wody Polskie prowadzą wzmożony monitoring rzek, pozostają także w kontakcie ze służbami zarządzania kryzysowego w Polsce i Republice Czeskiej. Na zbiornikach wodnych w obu krajach pozostaje zachowana rezerwa przeciwpowodziowa.

Z związku z prognozą meteorologiczną dla czeskiego obszaru zlewni Górnej Odry niewykluczone jest także zamknięcie żeglugi na Odrzańskiej Drodze Wodnej w dniu jutrzejszym.